SDK

Desktop Video 14.0 SDK

Ten pakiet SDK zapewnia wsparcie programistyczne dla Desktop Video 14.0, umożliwiające aktualizację sterowania sprzętem i interfejsów oprogramowania dla produktów Desktop Video.

Download SDK Files

Released: 22 maj 2024


SDK Manual

Instrukcja obsługi DeckLink SDK

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania i użytkowania pakietu SDK dla kart do przechwytywania i odtwarzania DeckLink.

Download SDK Manual

Released: 22 maj 2024


Software

Aktualizacja Desktop Video 14.0.1

Ta aktualizacja oprogramowania dodaje obsługę odtwarzania HDR z Adobe Premiere w Ultra HD 50, 59,94 i 60p oraz naprawia sporadyczny błąd aktualizacji oprogramowania sprzętowego z kontrolerem hostów Thunderbolt opartym na Maple Ridge i stacjami dokującymi Thunderbolt z rozwiązaniem Goshen Ridge.


Read more

Aktualizacja Desktop Video 14.0.1

03 cze 2024


Presentations and Sample Code

These downloadable packages contain presentation content from the 2018 IBC Blackmagic Developer Support booth. They include a PDF slide presentation with accompanying sample code that builds on Windows, Linux and Mac. Please refer to the README.md within each package for details.


Introduction to Video Capture and Playback

Advanced Video Capture and Playback

Live Video Processing with OpenCV