Blackmagic Design

Polityka Prywatności

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna, dlatego opracowaliśmy Politykę Prywatności, która zawiera ważne informacje o tym kim jesteśmy, jak i dlaczego gromadzimy dane osobowe osób odwiedzających stronę, a także w jaki sposób wykorzystujemy, udostępniamy, przekazujemy i przechowujemy te informacje, także te odnoszące się do dostępu i korzystania przez użytkowników z naszej strony internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie naszej Polityki Prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje i wyjaśnia, w jaki sposób można się z nami skontaktować w razie jakichkolwiek pytań.

Należy również pamiętać, że korzystając z naszych usług, zakładamy, że użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

 1. 1.

  Kim jesteśmy

  1. 1.1

   Odniesienia do „my”, „nas”, „nasz” lub Blackmagic w niniejszej Polityce Prywatności dotyczą Blackmagic Design Pty Ltd, o australijskim numerze biznesowym ABN 098 098 287 z siedzibą przy 11 Gateway Court Port Melbourne 3207 Australia Tel: +613 96824770 i jej podmiotów stowarzyszonych w grupie firm Blackmagic.

  2. 1.2

   Gdy gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe w Unii Europejskiej (UE), lub jeśli użytkownik znajduje się na terenie UE i oferujemy mu towary lub usługi, podlegamy ogólnemu Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), które ma zastosowanie w całej Unii Europejskiej (w tym w Wielkiej Brytanii) i jako „administrator” takich danych osobowych jesteśmy za nie odpowiedzialni według tych przepisów.

 2. 2.

  Jakie informacje osobowe gromadzimy i wykorzystujemy?

  1. 2.1

   Możemy gromadzić informacje o użytkownikach, gdy odwiedzają oni naszą stronę internetową lub w związku z korzystaniem z naszych usług, w tym między innymi w przypadku rejestracji, pobierania naszego oprogramowania lub aktualizacji, rejestracji na jednej z naszych list mailingowych, odwiedzenia naszego forum Blackmagic lub rejestracji na nim. Możemy również zbierać informacje o użytkownikach podczas kontaktów z nami na targach i podobnych wydarzeniach (np. podczas skanowania karty uczestnika na stoisku handlowym).

  2. 2.2

   Możemy gromadzić następujące informacje:

   1. (a)

    Twój identyfikator Blackmagic wydany Ci podczas rejestracji na nasze usługi;

   2. (b)

    dane kontaktowe użytkownika, w tym jego imię i nazwisko, adres e-mail, informacje dotyczące pracodawcy, adres e-mailowy, numer telefonu oraz numer telefonu komórkowego.

   3. (c)

    kraj zamieszkania

   4. (d)

    dane uczestnika targów lub podobnego wydarzenia (w stosownych przypadkach);

   5. (e)

    informacje finansowe użytkownika, takie jak dane rachunku bankowego lub karty kredytowej w przypadku jakiegokolwiek zakupu oprogramowania lub innych usług, oraz

   6. (f)

    wszelkie inne informacje osobowe podane nam przez użytkownika w związku z usługami.

  3. 2.3

   Jeśli użytkownik zainstaluje i będzie korzystać z naszego oprogramowania, możemy również zbierać informacje dotyczące jego urządzenia w celu rejestracji lub aktywacji oprogramowania.

  4. 2.4

   Podczas korzystania z naszej strony internetowej lub uzyskania dostępu do naszych usług, możemy również gromadzić i przechowywać następujące dane:

   1. (a)

    adres IP, z którego użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej lub usług;

   2. (b)

    datę i czas wejścia na naszą stronę internetową lub skorzystania z naszych usług;

   3. (c)

    jakąkolwiek stronę internetową podmiotów trzecich, z której użytkownik został przekierowany na naszą stroną internetową lub uzyskał dostęp do naszej usługi;

   4. (d)

    statystyki dotyczące odsłon witryny, ruchu do i z naszej strony internetowej oraz usług; a także

   5. (e)

    inne informacje transakcyjne użytkownika dotyczące dostępu do naszej strony internetowej lub usług.

 3. 3.

  Informacje zebrane z innych źródeł

  • Możemy również uzyskać dane osobowe z innych źródeł lub od stron trzecich, w tym od naszych jednostek stowarzyszonych (w tym w Wielkiej Brytanii) lub naszych dystrybutorów, sprzedawców lub innych osób związanych z użytkownikiem.

 4. 4.

  Wykorzystywanie plików cookie

  • Podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub uzyskiwania dostępu do naszych usług (w tym forum Blackmagic), możemy również wykorzystywać pliki „cookie”, aby umożliwić nam monitorowanie wzorców ruchu użytkowników oraz bardziej efektywną obsługę. Plik cookie nie identyfikuje użytkownika osobiście, ale identyfikuje jego komputer. Można ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby informowała o otrzymaniu pliku cookie, co każdorazowo umożliwi zaakceptowanie lub odrzucenie go.

 5. 5.

  W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i jakie mamy ku temu powody, skoro obowiązuje RODO?

  1. 5.1

   Wykorzystujemy dane osobowe w celu świadczenia naszych usług użytkownikom lub ich organizacjom.

  2. 5.2

   Oprócz wykorzystywania danych osobowych w celu świadczenia usług użytkownikom lub jego organizacjom, informacje te mogą być wykorzystywane do:

   1. (a)

    administrowania naszymi usługami, w tym do kontaktowania się z użytkownikiem w związku z płatnościami;

   2. (b)

    administrowania i moderowania forum Blackmagic (w stosownych przypadkach);

   3. (c)

    weryfikacji tożsamości użytkowników, odpowiedzi na ich zapytania i do kontaktu z nimi w razie potrzeby;

   4. (d)

    dostarczania wiadomości, informacji i materiałów związanych z naszymi usługami lub bezpośrednim marketingiem i treściami promocyjnymi przez nas, naszych partnerów i jednostek stowarzyszonych;

   5. (e)

    kontrolowania, kto uzyskuje dostęp do naszej strony lub korzysta z naszych usług;

   6. (f)

    profilowania osób korzystających z naszej strony internetowej lub usług;

   7. (g)

    doskonalenia naszej strony internetowej i usług; oraz

   8. (h)

    w inny sposób dozwolony przez prawo.

  3. 5.3

   W przypadkach, w których zastosowanie ma RODO, opieramy się na następujących uzasadnionych prawem powodach gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników, a w niektórych przypadkach do przetwarzania może mieć zastosowanie więcej niż jeden zgodny z prawem powód (podstawa) określony poniżej:

   1. (a)

    nasze uzasadnione interesy związane z marketingiem oraz dostarczaniem naszych towarów i usług na całym świecie, z korzyścią zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów oraz kontaktów z osobami zainteresowanymi naszą ofertą;

   2. (b)

    w celu realizacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy, którą możemy zawrzeć z użytkownikiem;

   3. (c)

    w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych;

   4. (d)

    w celu ochrony żywotnych interesów użytkowników lub innych osób (np. w nagłych przypadkach); lub

   5. (e)

    w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych, gdy o to poprosimy (np. w przypadku niektórych rodzajów marketingu lub innego przetwarzania danych, gdy wymaga tego prawo lub gdy nasza polityka od czasu do czasu wymaga uzyskania zgody na takie przetwarzanie).

 6. 6.

  Usługi podmiotów zewnętrznych

  1. 6.1

   Nasza strona internetowa może zawierać linki i odnośniki do usług podmiotów zewnętrznych. Te linki do usług podmiotów zewnętrznych są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika.

  2. 6.2

   Usługi podmiotów zewnętrznych nie podlegają naszej kontroli i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności (w tym za przydatność usług podmiotów zewnętrznych do zamierzonego zastosowania przez użytkownika). Nie popieramy ani nie polecamy żadnych usług podmiotów zewnętrznych ani żadnych powiązanych organizacji dostawców ani ich produktów czy usług. Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat przydatności usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

  3. 6.3

   Usługi podmiotów zewnętrznych również mogą wykorzystywać pliki cookie.

  4. 6.4

   Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie polityki prywatności lub oświadczeń związanych z usługami podmiotów zewnętrznych

 7. 7.

  Komu ujawniamy dane osobowe?

  1. 7.1

   Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika:

   1. (a)

    podmiotom, którym użytkownik upoważnił nas do ujawnienia swoich danych osobowych;

   2. (b)

    podmiotom zewnętrznym, które świadczą nam usługi (na przykład naszym podwykonawcom usług biznesowych, którzy pomagają w świadczeniu usług na rzecz użytkownika oraz świadczeniu usług finansowych i informatycznych);

   3. (c)

    naszym partnerom, jednostkom stowarzyszonym, wykonawcom i konsultantom, pomagającym w świadczeniu usług na rzecz użytkownika;

   4. (d)

    organom rządowym i regulacyjnym, zgodnie z wymogami lub zezwoleniem prawnym (w tym wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań (naszych lub naszych dostawców usług), aby powiadomić o wszelkich kwalifikowalnych naruszeniach ochrony danych w Australii (gdzie znajduje się nasza spółka macierzysta Blackmagic Design Pty Ltd) lub innej właściwej jurysdykcji); lub

   5. (e)

    innym osobom trzecim w dopuszczony prawem sposób.

   • Należy pamiętać, że takie osoby mogą znajdować się poza Australią. Na przykład nasza baza danych marketingowych jest obecnie obsługiwana przez nas z Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.

  2. 7.2

   Możemy również od czasu do czasu ujawniać dane osobowe naszym partnerom i jednostkom stowarzyszonym, które mogą znajdować się w różnych krajach w UE lub poza nią, w tym między innymi naszym partnerom i jednostkom stowarzyszonym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Japonii i Chinach lub (jeśli użytkownik jeszcze nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu) naszej spółce macierzystej w Australii, Blackmagic Design Pty Ltd, lub innym podmiotom (niezależnie od ich lokalizacji) znajdującym się pod wspólną kontrolą.

  3. 7.3

   Należy pamiętać, że niektóre kraje poza Wielką Brytanią lub UE (w tym Australia) nie mają takich samych przepisów w zakresie ochrony danych jak Wielka Brytania czy UE. Gwarantujemy, że wszelkie przekazywanie danych osobowych użytkowników do takich krajów, w przypadkach, w których do przekazywania ma zastosowanie RODO, zarówno przez nas, jak i przez jakiegokolwiek dostawcę będącego stroną trzecią, któremu przekazujemy dane użytkowników, będzie (o ile Komisja Europejska nie uzna ich prawa za odpowiednie) podlegało odpowiednim lub właściwym stosownym zabezpieczeniom (np. prawnie wiążąca umowa zawierająca zatwierdzone przez Komisję Europejską klauzule wzorcowe lub warunki z nimi zgodne, lub w przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych, Tarcza Prywatności UE-USA) w zakresie wymaganym przez RODO, które mają pomóc w zabezpieczeniu praw do prywatności użytkowników i zapewnienie środków zaradczych w mało prawdopodobnym przypadku niewłaściwego wykorzystania danych osobowych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących podstawy, na jakiej możemy przekazywać dane osobowe użytkowników poza Australię, prosimy o kontakt z nami (nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej w sekcji 14).

  4. 7.4

   W przypadku transferów poza Australię zauważamy, że australijska Zasada w zakresie ochrony prywatności 8.1 (rozsądne kroki, które należy podjąć przed transgranicznym ujawnieniem danych osobowych) nie będzie miała zastosowania do takiego ujawnienia (chociaż w niektórych przypadkach RODO wciąż może narzucić bardziej rygorystyczne wymagania).

 8. 8.

  Forum Blackmagic

  1. 8.1

   Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do dostępu i korzystania z forum Blackmagic przez użytkownika.

  2. 8.2

   Oprócz niniejszej Polityki prywatności, następujące dodatkowe warunki mają zastosowanie do dostępu i korzystania przez użytkownika z forum Blackmagic: https://forum.blackmagicdesign.com

 9. 9.

  Prawa użytkownika

  1. 9.1

   Zgodnie z RODO (tam, gdzie ma ono zastosowanie), przysługuje użytkownikom szereg ważnych praw, z których mogą korzystać bezpłatnie. Podsumowując, obejmuje to prawa do:

   1. (a)

    uczciwego przetwarzania informacji i przejrzystości sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, do których skierowana jest niniejsza Polityka prywatności

   2. (b)

    dostępu użytkownika do swoich danych osobowych i innych określonych informacji uzupełniających

   3. (c)

    żądania korekty wszelkich błędów w informacjach, które posiadamy

   4. (d)

    żądania usunięcia danych osobowych użytkownika w określonych sytuacjach

   5. (e)

    otrzymania danych osobowych podanych przez użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych stronie trzeciej w określonych sytuacjach

   6. (f)

    sprzeciwu użytkownika w dowolnym momencie wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego

   7. (g)

    sprzeciwu wobec decyzji podejmowanych w sposób zautomatyzowany, które wywołują skutki prawne dla użytkownika lub w podobny sposób istotnie na niego wpływają

   8. (h)

    sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika w pozostałych określonych sytuacjach

   9. (i)

    w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika, może on ją cofnąć w dowolnym momencie

   10. (j)

    lub w inny sposób ograniczyć przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w określonych okolicznościach.

  2. 9.2

   Więcej informacji na temat każdego z tych praw, w tym okoliczności, w których mają one zastosowanie, można znaleźć na przykład w wytycznych brytyjskiego organu Information Commissioner's Office (ICO) dotyczących praw osób fizycznych na mocy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z tych praw, prosimy o:

   1. (a)

    wysłanie wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny lub listowny (dane kontaktowe poniżej) i przekazanie nam informacji, które pozwolą nam na identyfikację użytkownika (np. numer konta, nazwa użytkownika, dane rejestracyjne),

   2. (b)

    dostarczenie nam dowodu tożsamości i adresu (kopia prawa jazdy lub paszportu oraz ostatni rachunek za media lub wyciąg z karty kredytowej), oraz

   3. (c)

    poinformowanie nas o szczegółach związanych z żądaniem, w tym o wszelkich numerach kont lub numerach referencyjnych, jeśli użytkownik je posiada.

 10. 10.

  Czy można zrezygnować z podawania danych osobowych?

  1. 10.1

   Podanie danych osobowych przez użytkownika jest wymagane w celu uzyskania dostępu lub korzystania z naszej strony internetowej, umożliwienia nam świadczenia usług na rzecz użytkownika lub kontaktu z nim w celach marketingowych lub promocyjnych.

  2. 10.2

   Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane lub ujawniane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, może się z nami skontaktować. Jednakże może w ten sposób nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać w całości lub w części z naszej strony internetowej lub usług.

  3. 10.3

   Ponadto wciąż możemy wykorzystywać lub ujawniać te informacje, jeśli:

   1. (a)

    powiadomimy użytkownika o zamiarze ich ujawnienia, a użytkownik nie sprzeciwi się temu wykorzystaniu lub ujawnieniu;

   2. (b)

    uważamy, że wykorzystanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne, aby pomóc organom ścigania lub agencjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo rządu lub bezpieczeństwo publiczne w wykonywaniu ich funkcji;

   3. (c)

    w celu egzekwowania naszych zasad i warunków lub w celu ochrony naszych praw;

   4. (d)

    w celu ochrony bezpieczeństwa członków społeczeństwa oraz użytkowników naszej strony internetowej i usług; lub

   5. (e)

    gdy jesteśmy zobligowani przez prawo do ujawnienia tych informacji.

 11. 11.

  Czy można zrezygnować z otrzymywania treści promocyjnych i marketingowych?

  • Użytkownik może zrezygnować z komunikacji drogą marketingu bezpośredniego i otrzymywania materiału promocyjnego, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany poniżej lub za pomocą innych prostych metod rezygnacji, które mu udostępnimy. Jednakże niektóre z naszych usług mogą obejmować funkcję komunikacji drogą marketingu bezpośredniego i przekazu promocyjnego jako część usługi, której nie można usunąć i w związku z tym użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z niektórych naszych stron internetowych lub usług, jeśli zdecyduje się zrezygnować z wszelkiej bezpośredniej komunikacji promocyjnej i marketingowej.

 12. 12.

  Bezpieczeństwo i przechowywanie danych; jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników

  1. 12.1

   Podejmiemy uzasadnione kroki w celu ochrony wszelkich przechowywanych danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą i nieupoważnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

  2. 12.2

   Należy pamiętać, że nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa transmisji danych przez internet użytkownikom odwiedzającym naszą stronę czy osobom korzystającym z naszych usług. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa informacji przekazywanych nam za pośrednictwem internetu, a użytkownik robi to na własne ryzyko.

  3. 12.3

   Będziemy przechowywać i utrzymywać dane osobowe użytkowników przez czas nieokreślony, aż do momentu, gdy staną się one niepotrzebne, by mogły być wykorzystane lub ujawnione zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prywatności lub ochrony danych, lub (jeśli nastąpi to wcześniej i z zastrzeżeniem następnego paragrafu) w rozsądnym czasie po tym, jak użytkownik poprosi nas o ich usunięcie. Zazwyczaj przechowujemy dane tak długo, jak długo dostarczamy użytkownikom towary lub usługi oraz przez okres do sześciu lat (lub dłużej, jeśli ustawowy okres przedawnienia jest dłuższy).

  4. 12.4

   Zniszczymy, usuniemy lub zanonimizujemy dane osobowe w rozsądnym czasie po zakończeniu okresu wymienionego w poprzednim paragrafie, chyba że będziemy zobowiązani do ich zachowania na mocy prawa.

  5. 12.5

   Podczas gdy przechowujemy dane o użytkownikach, znajdują się one pod najwyższą, bezpośrednią lub pośrednią kontrolą Blackmagic Design Pty Ltd, w jej pieczy lub w pieczy jednego lub więcej podmiotów znajdujących się z nią pod wspólną kontrolą. Mogą być przechowywane w Australii, Stanach Zjednoczonych lub w jakiejkolwiek innej lokalizacji rozważanej w niniejszej Polityce prywatności.

 13. 13.

  Jak można uzyskać dostęp, dokonać korekty lub poprosić o usunięcie lub wstrzymanie przetwarzania danych osobowych?

  1. 13.1

   Zachęcamy do regularnego aktualizowania swoich danych osobowych, aby mieć pewność, że informacje o użytkowniku są aktualne, dokładne i kompletne. Użytkownik może wnioskować o uzyskanie dostępu do jakichkolwiek posiadanych przez nas danych osobowych na jego temat lub o dokonanie ich korekty. Przed rozpatrzeniem wniosku możemy poprosić o weryfikację tożsamości użytkownika.

  2. 13.2

   Za złożenie przez użytkownika wniosku o dostęp, aktualizację lub usunięcie jego danych osobowych nie będzie pobierana opłata. Za udostępnienie tych informacji użytkownikowi może zostać naliczona opłata. Opłata ta pokrywa koszty, jakie ponosimy w związku z zestawianiem, kopiowaniem i dostarczaniem użytkownikowi określonych informacji. Pobierzemy tę opłatę tylko wtedy, gdy będzie to zgodne z prawem.

  3. 13.3

   W niektórych okolicznościach, gdy poprawiamy zapis, możemy nadal wymagać zachowania oryginalnego zapisu.

  4. 13.4

   W niektórych sytuacjach możemy odmówić użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych lub ich korekty, w tym między innymi w przypadku, gdy:

   1. (a)

    udzielenie dostępu miałoby nieuzasadniony wpływ na prywatność innych osób;

   2. (b)

    informacje dotyczą istniejącego lub przewidywanego postępowania prawnego, a informacje te nie byłyby możliwe do odkrycia w tym postępowaniu;

   3. (c)

    udzielanie dostępu byłoby niezgodne z prawem;

   4. (d)

    odmowa dostępu jest w inny sposób wymagana lub dozwolona przez prawo; lub

   5. (e)

    żądanie dostępu jest niepoważne lub bezpodstawne.

  5. 13.5

   Jeśli odmówimy użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych lub ich korekty, przekażemy to wyjaśnienie na piśmie.

  6. 13.6

   Należy pamiętać, że jeśli RODO ma zastosowanie do użytkownika, będzie mieć on z tego tytułu dodatkowe prawa (patrz sekcja 9), a w przypadku rozbieżności między prawami użytkownika wynikającymi z RODO a tym, co napisano tutaj, będziemy przedkładać prawa wynikające z RODO nad prawami opisanymi w niniejszej sekcji 13.

 14. 14.

  Jak się z nami skontaktować lub złożyć skargę

  1. 14.1

   W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, chęci uzyskania dostępu, dokonania korekty, złożenia zapytania, żądania usunięcia lub zaprzestania przetwarzania wszelkich danych osobowych dotyczących użytkownika, które mogą być w naszym posiadaniu oraz w przypadku pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, skargi w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących prywatności lub ochrony danych, wniosku o wydanie drukowanej kopii niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym Globalnym menedżerem ds. prywatności pod adresem:

   1. (a)

    adres pocztowy: 11 Gateway Court, Port Melbourne, 3207, Victoria, Australia; lub

   2. (b)

    e-mail: privacy@blackmagicdesign.com

  2. 14.2

   Prosimy, aby wszelkie skargi były kierowane do nas w formie pisemnej. Następnie odpowiemy na zażalenie w formie pisemnej i zgodnie z terminami wymaganymi przez prawo. Aby należycie ocenić skargę, możemy zażądać od użytkownika dodatkowych informacji na jej temat. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik nie chce początkowo złożyć do nas skargi lub jeśli jest niezadowolony z tego, jak proponujemy ją rozwiązać, może również złożyć skargę do urzędu australijskiego komisarza ds. informacji. Należy pamiętać, że tam, gdzie ma to zastosowanie, RODO daje mu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w UE (lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym użytkownik pracuje, mieszka lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych. Organem nadzorczym w Wielkiej Brytanii jest komisarz ds. informacji, z którym można się skontaktować pod adresem https://ico.org.uk/concerns lub telefonicznie: 0303 123 1113.

 15. 15.

  Warunki dotyczące zamieszczania filmów na YouTube

  1. 15.1

   Produkty DaVinci Resolve i DaVinci Resolve Studio firmy Blackmagic umożliwiają korzystanie z usług interfejsu API YouTube w celu renderowania plików i przesyłania ich bezpośrednio do serwisu YouTube. Korzystając z tej funkcji, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z usługi YouTube. Warunki korzystania z usługi YouTube są dostępne pod adresem https://www.youtube.com/t/terms.

  2. 15.2

   Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania z usług interfejsu API YouTube w produktach DaVinci Resolve i DaVinci Resolve Studio firmy Blackmagic w celu przesyłania plików wideo bezpośrednio na konto YouTube.

  3. 15.3

   Polityka prywatności Google ma zastosowanie do filmów wideo po ich przesłaniu do YouTube za pomocą funkcji renderowania i przesyłania YouTube. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

 16. 16.

  Definicje

  1. 16.1

   W niniejszej Polityce prywatności, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

   1. (a)

    Forum Blackmagic oznacza nasze internetowe forum dla programistów i użytkowników pod adresem https://forum.blackmagicdesign.com

   2. (b)

    Polityka prywatności oznacza niniejszy dokument;

   3. (c)

    usługi oznaczają wszelkie nasze usługi lub produkty, w tym między innymi korzystanie z naszej strony internetowej lub rejestrację, dostęp lub pobieranie treści z dowolnej z naszych usług online lub usług związanych z produktami, takich jak przechowywanie danych w chmurze, czat lub opcja współpracy, aktualizacje oprogramowania, marketing lub komunikacja związana z nowymi produktami lub usługami;

   4. (d)

    przez stronę internetową rozumie się strony https://www.blackmagicdesign.com, https://www.splicecommunity.com oraz forum Blackmagic;

   5. (e)

    zasady i warunki oznaczają zasady i warunki mające zastosowanie do naszych usług i dostępne są na naszej stronie internetowej;

   6. (f)

    usługi stron trzecich oznaczają witryny internetowe utrzymywane przez dostawców zewnętrznych;

   7. (g)

    użytkownik lub użytkownicy oznaczają każdą osobę, firmę, spółkę lub organizację uzyskującą dostęp lub korzystającą ze strony internetowej lub usług za pośrednictwem strony internetowej.

 17. 17.

  Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

  1. 17.1

   Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika, poprzez powiadomienie użytkownika lub publikację na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług (w zależności od przypadku). Użytkownik będzie objęty zmianami natychmiast po powiadomieniu lub opublikowaniu, o ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności lub w powiadomieniu.

  2. 17.2

   Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 30 marca 2022 r.

Blackmagic Design Pty Ltd