Live Production Switcher Control Software!

Najnowocześniejsze na świecie oprogramowanie sterujące mikserami do produkcji na żywo

ATEM Television Studio może być obsługiwany z panelu sterowania lub można nim sterować za pomocą dołączonego bezpłatnego oprogramowania ATEM Software Control dla Mac lub Windows. ATEM Software Control oferuje jeszcze większą kontrolę i kreatywne możliwości! Możesz na żywo przełączać źródła wideo, dodawać grafiki do puli multimediów, używać przejść i kluczy, zmieniać ustawienia miksera i miksować dźwięk. W przypadku większych produkcji na żywo można nawet uruchomić kilka kopii oprogramowania, aby więcej niż jedna osoba mogła pracować nad programem w tym samym czasie.

Znajdź sprzedawcę

Elegancki i intuicyjny interfejs

ATEM Software Control posiada interfejs zaprojektowany specjalnie z myślą o szybkości i dokładności. Zawiera oddzielne strony, które ułatwiają znalezienie potrzebnych elementów sterujących dla każdej z głównych funkcji miksera, takich jak sterowanie, audio, makra, multimedia i sterowanie nagrywarką. Strona miksera posiada znajomy układ z przyciskami dla źródeł, przejść, kluczy i innych. Dodatkowo strona miksera ma również palety umożliwiające dostosowanie przejść, kluczy i odtwarzaczy multimedialnych. Strona multimediów pozwala zarządzać wszystkimi plikami graficznymi i dodawać je do miksera, podczas gdy strona audio umożliwia sterowanie wbudowanym wielokanałowym mikserem audio Fairlight.

Mikser

Dostosowuj ustawienia miksera i kluczy, rób cięcia na żywo, dodawaj przejścia, nakładaj grafiki i wiele więcej.

Switcher
Multimedia

Dodawaj zdjęcia i klipy ruchomych grafik w RGBA. Można ich użyć do nagłówków, znaków firmowych, dolnych belek i więcej.

Media
Audio

Profesjonalny 12-kanałowy mikser audio Fairlight z 6‑pasmowym korektorem, kompresorem, ogranicznikiem, faderami i nie tylko.

Audio
Kamera

Steruj kamerami i koryguj ich barwy przez złącze SDI do dowolnej kamery Blackmagic Studio lub URSA Broadcast.

Camera
Switcher Control

Sterowanie mikserem

W pełni wirtualny panel sterowania mikserem

Z ATEM uzyskasz najbardziej efektywny przepływ pracy przy produkcji na żywo. Magistrala programu działa zawsze na żywo i umożliwia bezpośrednie miksowanie źródeł. Wybrane źródło natychmiast wejdzie na antenę. Można również wykorzystać zaawansowaną magistralę podglądu, która pozwala na dokonywanie selekcji i podglądanie ich na multiview, zanim zostaną wprowadzone na antenę. Pokazuje, co jest już gotowe do wejścia na antenę i rozpocznie nadawanie po naciśnięciu przycisku CUT lub AUTO. Korzystanie z magistrali podglądu pomaga zobaczyć następne źródło przejścia, co pozwala pewnie kontrolować produkcję na żywo.


Transition Control

Sterowanie przejściami

Blok sterowania przejściami zapewnia sprawny dostęp do szybkiego wybierania stylów przejść i ustawiania na bieżąco czasu podczas produkcji na żywo. Wybieraj spośród przejść typu MIX, DIP, WIPE lub nawet DVE, a następnie użyj przycisku AUTO, aby wywołać przejścia natychmiast po przełączeniu źródeł lub użyj drążka fadera do całkowicie ręcznego sterowania!


Transition Settings

Ustawienia przejść

Oprogramowanie ATEM Software Control pozwala na szybki dostęp do wszystkich ustawień przejść i dokonywanie precyzyjnych regulacji przed wprowadzeniem ich na antenę. Paleta przejść posiada szeroki zakres modyfikacji. Wystarczy wybrać rodzaj przejścia i dostosować jego parametry. Przy tak szerokich możliwościach wyboru będziesz w stanie tworzyć idealne przejścia w Twojej produkcji.


Upstream Keyer

Klucz upstream

Gdy potrzebujesz szybkiego i harmonijnego kluczowania, elementy sterowania oprogramowania pozwalają na precyzyjną regulację. Zielone i niebieskie tła ekranów nigdy nie są idealnie gładkie, dlatego tak ważne jest posiadanie zaawansowanych elementów sterowania kluczami, które umożliwiają obsługę każdego rodzaju kluczy i precyzyjną kontrolę nad parametrami kluczy, takimi jak kolor, korekcja rozlania/flary, korekcja koloru pierwszego planu i nie tylko.


Downstream Keyer

Klucz downstream

ATEM Television Studio jest wyposażony w klucz downstream do dodawania do programów znaków firmowych, logotypów i dolnych belek. Wystarczy załadować obrazy w formacie PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG czy TIFF za pomocą kanału alfa do puli multimediów i wysłać do odtwarzacza multimediów w celu kluczowania. Kluczowanie downstream idealnie nadaje się do grafik, które chcesz nałożyć na swój program wideo.


Audio Transition

Przejście automatyczne

Można dostosować czas trwania przejścia, a następnie użyć przycisku AUTO w celu osiągnięcia płynnych i perfekcyjnie zgranych w czasie przejść. Gdy przycisk AUTO jest włączony, przełączanie między źródłami spowoduje automatyczne dodanie przejścia. Używaj przycisku AUTO do przejść typu MIX, DIP, WIPE i innych! Gdy ustawisz przycisk AUTO na tryb program/podgląd, przestawi się na wyzwalanie przejść.


DVE Settings

Ustawienia DVE

DVE ATEM Television Studio może być użyte nie tylko do efektów obrazu w obrazie, ale również do przejść DVE. Paleta przejść w aplikacji ATEM Software Control umożliwia precyzyjne sterowanie wszystkimi opcjami DVE. Wybierz spośród 16 spektakularnych przejść DVE, aby Twój program był jeszcze bardziej ekscytujący. Przejścia DVE można również odwrócić!


Preview Transition

Przejście w trybie podglądu

Gdy wybrane jest przełączanie stylu program/podgląd, przejście w trybie podglądu pozwala na wypróbowanie skomplikowanych, wielowarstwowych kluczy na zielonym tle zanim zostaną użyte na antenie! Wideo podglądu można zobaczyć na monitorze lub wyjściu aux, gdy jest ustawione na tryb podglądu. Zastosowanie przejścia w trybie podglądu przed jego wyemitowaniem jest najlepszym sposobem upewnienia się, że jest ono idealne.


Fade to Black

Zaciemnienie

Gdy program się zaczyna, ma przerwę reklamową lub kończy, użyj przycisku zaciemnienia (fade to black, FTB), aby wszystkie warstwy zaniknęły w górę lub w dół dokładnie w tym samym tempie. Zaciemnienie jest ostatnią warstwą miksera, więc można mieć pewność, że każda warstwa wideo i graficzna oraz każde źródło jest razem czysto wyciemnione i idealnie zsynchronizowane!

Camera Control

Sterowanie kamerą

ATEM Television Studio może zapewnić pełne sterowanie kamerami bezpośrednio z ATEM Software Control. Wystarczy podłączyć kamerę Blackmagic Studio do ATEM Television Studio, aby uzyskać pełne sterowanie kamerą! Cała komunikacja z kamerą odbywa się poprzez sygnał zwrotny SDI. Steruj tally, balansem bieli, ISO, migawką, przysłoną, ostrością i zoomem w obsługiwanych obiektywach. W kamerę wbudowano nawet korektor kolorów podstawowych DaVinci, co pozwala wykroczyć daleko poza zwykły balans kolorów w kamerze i wprowadzać innowacje w zakresie cyfrowego wyglądu filmów w produkcji na żywo. Oprogramowanie sterujące pozwala na wybór tradycyjnego układu CCU lub układu korektora kolorów DaVinci. Dla zaawansowanego użytkowania można dodać panel ATEM Camera Control.


Strona multimediów

Przeciągnij, upuść i używaj ich w swoim mikserze

Media Player

Odtwarzacz multimedialny

ATEM Television Studio posiada odtwarzacz multimedialny, który można używać do tworzenia grafik na żywo. Grafiki są przechowywane w puli multimediów i zachowywane nawet po odłączeniu zasilania. Obsługuje formaty PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG oraz TIFF. Pliki z kanałami alfa zostaną automatycznie przekonwertowane do sygnałów kluczowania, aby można było użyć grafiki do znaków firmowych, dolnych belek oraz nagłówków.

Pula multimediów

ATEM Software Control pozwala załadować do 20 plików grafik RGBA lub do 400 klatek klipów ruchomych grafik do puli multimediów na ATEM Television Studio. Następnie odtwarzacz multimedialny umożliwia wyświetlanie grafiki jako źródła wideo. Za pomocą wtyczki do Photoshopa można też przesyłać grafikę bezpośrednio z Photoshopa do miksera, co jest świetne do szybkiego umieszczania własnych grafik na antenie.

Audio Page

Strona audio

Profesjonalny, wielokanałowy mikser audio

ATEM Software Control ma wbudowany, wielokanałowy mikser audio, który pozwala niezależnie regulować poziom i balans ze wszystkich wejść audio. Posiada wystarczającą liczbę kanałów dla 8 wejść SDI oraz wejść XLR, RCA i MADI. Wszystkie wejścia wideo i audio mają niezależny, 6-pasmowy korektor parametryczny, kompresor, ogranicznik, ekspander oraz bramkę szumów, jak również pełne panoramowanie. Wszystkie wejścia mają mierniki, aby zawsze można było zobaczyć poziomy źródła. Posiada przyciski do włączania dźwięku dla każdego źródła w programie oraz do podążania dźwięku za obrazem (AFV) podczas przełączania między źródłami. Jest też master fader służący do regulacji dźwięku zmiksowanego, końcowego programu, który jest wysyłany wraz z wideo.


Parametric Equalizer

Korektor parametryczny

Dobra korekcja dźwięku to sekret dobrego brzmienia transmisji! Wbudowany mikser audio Fairlight posiada 6-pasmowy korektor parametryczny na każdym kanale wejściowym. 6 oddzielnych pasm częstotliwości można dostosowywać w celu wzmocnienia, zwiększenia lub wyciszenia dźwięku. Wejścia mikrofonowe można wyregulować tak, aby były czyste i łatwe do zrozumienia, podczas gdy inne wejścia mogą pozostać nietknięte.

Audio Dynamics Processing

Dynamiczne przetwarzanie

Wewnętrzny mikser audio Fairlight posiada również wysokiej jakości kompresor, ogranicznik, ekspander i bramkę szumów na każdym kanale wejściowym audio. Kompresor i ogranicznik zatrzymują poziomy mikrofonów przed nadmierną głośnością i zniekształceniami. Bramka szumów eliminuje szumy tła w mikrofonach. Dynamika naprawdę ułatwia umiejscowienie różnych kanałów w całościowym miksowaniu dźwięku!

General Settings Page Audio Settings Page Multiview Settings Page Sources Settings Page HyperDeck Settings Page Remote Settings Page

Ogólne

Audio

Multiview

Źródła

HyperDeck

Zdalne sterowanie

Ustawienia miksera

Szybko dostosowuj ustawienia miksera do swojego programu

Dzięki ATEM Software Control przygotowanie do nowych zadań jest proste. Ustawienia miksera są logicznie uporządkowane, co pozwala je szybko zmieniać. Można również dostosować etykiety wejść, które będą używane do śledzenia źródeł podczas korzystania z zewnętrznych paneli sprzętowych lub ATEM Software Control, a nawet dostosować multiview, w tym ustawienie trybu program/podgląd, mierniki poziomu dźwięku i nie tylko. Można też sterować HyperDeckami w celu zdalnego uruchamiania i używać ich do odtwarzania mediów ruchomych.


Instantly Recall Setups

Natychmiastowe przywracanie ustawień

ATEM Television Studio pozwala na szybkie zapisanie ustawień miksera i ich natychmiastowe przywołanie. Stan miksera jest zapisywany jako plik XML. Aby wprowadzić zmiany, można nawet edytować pliki. Jeśli zaczniesz rozwijać swoją działalność, możesz użyć ustawień XML z ATEM Television Studio w innych modelach mikserów ATEM. Co więcej, możesz użyć pliku ustawień XML w największym mikserze ATEM Constellation 8K. Wszystko po prostu działa! Stan miksera można zapisać w dowolnym momencie lub można ustawić ATEM Software Control na automatyczne zapisywanie w regularnych odstępach czasu, przy czym starsze wersje plików zostaną zachowane. Podczas zapisywania stanu miksera zapisywane są nie tylko ustawienia, ale także cała zawartość puli multimediów!

Create Macros

Tworzenie makr

Makra pozwalają zautomatyzować złożone sekwencje działań na mikserze, które byłyby trudne do wykonania podczas produkcji na żywo, gdyby trzeba było ręcznie naciskać wiele przycisków. Można nagrywać przejścia między źródłami, efekty kluczowania, grafiki i inne. Po prostu otwórz okno makra, wybierz nagrywanie i obsługuj mikser jak zwykle. Działania te są automatycznie przechowywane w ATEM Television Studio i mogą być również zapisywane jako pliki XML, co pozwala edytować i łączyć wiele makr razem. Aby używać makr, wystarczy nacisnąć przycisk makr! Makra są również dostępne na zewnętrznych panelach sprzętowych. Można je uruchamiać z wielu miejsc, również z ATEM Software Control.

Macros Panel
HyperDeck Control

Sterowanie HyperDeck

ATEM Television Studio współpracuje z rejestratorami Blackmagic HyperDeck Studio Mini, umożliwiając wykorzystanie wcześniej nagranych klipów w programach na żywo! Można podłączyć do 4 nagrywarek HyperDeck jako źródeł, wyświetlić listę klipów na każdej z nich, wybrać klip, wywołać go, wstępnie przewinąć i odtworzyć w dowolnym momencie. Idealnie nadaje się do dodawania do twojego programu na żywo wstępnie nagranych spotów, reklam, napisów końcowych i nie tylko. Ustaw HyperDeck do odtwarzania spotów reklamowych podczas wydarzeń, wszystko w sposób zautomatyzowany dzięki sterowaniu HyperDeck i makrom! HyperDeck może być również wykorzystywany do tworzenia zabawnych scenerii dla teledysków, jak również animowanego tła do kluczowania postaci – wszystko to idealnie zsynchronizowane!

ATEM Television Studio - Ports

Miksuj program

Steruj kamerami

Miksuj dźwięk

Twórz multimedia

Multiple Users

Współpraca wielu użytkowników

Produkcja dużych imprez na żywo, takich jak wydarzenia sportowe i edukacyjne, koncerty oraz nabożeństwa, wymaga wysokowydajnego zespołu składającego się z kreatywnych ludzi, sprawnie współpracujących ze sobą. Połączenie Ethernet ATEM Television Studio pozwala na używanie wielu paneli sterowania w tym samym czasie. Uruchomienie wielu kopii ATEM Software Control umożliwia różnym osobom miksowanie, zarządzanie mediami, miksowanie dźwięku i sterowanie kamerami, a wszystko to z różnych komputerów, tak aby nie przeszkadzać sobie nawzajem podczas pracy. Aby uzyskać najlepszą wydajność, podczas pracy nad dużym wydarzeniem na żywo można nawet dodać panele sprzętowe, a nawet zdalnie korzystać z oprogramowania przez internet z dowolnego miejsca na planecie!

Next Page - Edycja

Następna strona

Edycja

Edycja Arrow

ATEM Microphone Converter Arrow

Specyfikacje Arrow

ATEM Television Studio

ATEM Television Studio HD8

ATEM Television Studio HD8

Kompaktowy mikser do produkcji na żywo z wbudowanym nadawczym panelem sterowania, 8 wejściami 3G-SDI, strumieniowaniem, nagrywaniem, multiview, DVE, kluczowaniem, kamerką internetową USB, odtwarzaczami multimedialnymi, talkback oraz opcjonalną pamięcią w chmurze.

13 425 zł

Kup teraz
ATEM Television Studio HD8 ISO

ATEM Television Studio HD8 ISO

Zaawansowany model ISO posiada wszystkie funkcje ATEM Television Studio HD, oferując ponadto nagrywanie ISO ze wszystkich 8 wejść oraz obsługę do 8 zdalnych kamer ze sterowaniem i funkcją tally dla każdej kamery!

17 859 zł

Kup teraz
NOWOŚĆ
ATEM Television Studio 4K8

ATEM Television Studio 4K8

Zaawansowany mikser do produkcji na żywo w Ultra HD podobny do modelu HD bez ISO, ale posiada 8 wejść 12G-SDI, 10 wyjść aux 12G-SDI dla zewnętrznych nagrywarek, przełącznik 4 portów Ethernet 10G i dużo więcej.

20 569 zł

Kup teraz
NOWOŚĆ
ATEM Microphone Converter

ATEM Microphone Converter

Rozszerz wejścia mikrofonu, konwertując 4 analogowe wejścia XLR na MADI. Posiada niski poziom szumu bazowego - 129dBV, zakres dynamiki 131dB(A), niskie zniekształcenia do 0,002% oraz monitorowanie HDMI z przewijanymi kształtami fal!

1 799 zł

Kup teraz
NOWOŚĆ
Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2

Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2

Zaprojektowana dla profesjonalnych mikserów SDI, oferuje funkcje modelu Studio Camera Plus, a także 12G-SDI, audio XLR, jasny LCD HDR, 5-pinowy talkback XLR, łącze IP Ethernet 10G i transmisję na żywo w HD.

8 055 zł

Kup teraz
NOWOŚĆ
Blackmagic Studio Camera 6K Pro

Blackmagic Studio Camera 6K Pro

Ta najbardziej zaawansowana ultraprzenośna kamera studyjna posiada cechy modelu Studio Camera 4K Pro G2 plus większy sensor 6K, mocowanie obiektywu EF i zdalnie sterowane filtry ND.

10 809 zł

Kup teraz