Monitorowanie techniczne

Wyjście monitorowania Web Presenter z informacjami technicznymi pozwala na obserwację wszelkich problemów jakościowych w sygnale wideo SDI typu upstream. Monitoruje sygnał wejściowy wideo, poziomy dźwięku, stan ON AIR, szybkość przesyłu danych i poziomy pamięci podręcznej oraz informacje techniczne dotyczące danych wideo i audio. Grafiki ulepszają monitorowanie, pozwalając obserwować zmiany w czasie, a mierniki audio mają dokładną balistykę VU lub PPM, wyświetlając precyzyjne dane. Aby uzyskać szerszą kompatybilność, wyjście monitorowania działa w 1080 HD i jest wysyłane przez złącza SDI i HDMI. Czyli można podłączyć zwykły telewizor HDMI do monitorowania technicznego.

Streaming Status

Status nadawania

Duży wskaźnik ON AIR w górnej części monitora sprawia, że zawsze wiesz, kiedy transmitujesz na żywo! Przed rozpoczęciem transmisji wskaźnik stanu gotowości wyświetla komunikat OFF, informując, że Web Presenter jest gotowy do transmisji. Po jej rozpoczęciu wskaźnik zmieni się na jasnoczerwony, sygnalizując stan ON AIR. Jest też licznik czasu nadawania w dniach, godzinach, minutach i sekundach, więc wiadomo jak długo trwa transmisja. Licznik czasu uruchomi się po rozpoczęciu transmisji. Gdy smartfon jest podłączony do USB, ale użytkownik jest OFF AIR, w rogu pojawia się niebieska ikona telefonu. Zmieni ona kolor na czerwony, gdy transmisja jest w eterze przy użyciu danych mobilnych.


Platform

Platforma

Wskaźnik platformy wyświetla nazwę usługi transmisji, z której korzystasz. Możesz transmitować do YouTube, Facebook, Twitter i innych, a jeśli używasz ATEM Streaming Bridge, wyświetli on nadaną nazwę.

Server

Serwer

Informacje o serwerze pokazują, z jakim serwerem strumieniowym jest połączony Web Presenter w przypadku każdej usługi. Na przykład dla YouTube w USA ustawieniem serwera będzie komputer znajdujący się w pobliżu, do którego Web Presenter wysyła strumień.

Streaming Key

Klucz transmisji

Klucz transmisji to hasło podane przez usługę transmisji. Zapewnia, że tylko Ty możesz transmitować na swój kanał. Dla bezpieczeństwa wyświetlanych jest tylko 10 pierwszych cyfr klucza, więc nikt nie może go poznać.

Stream Standard

Standard transmisji

Standard transmisji to standard wideo transmisji na żywo. Jeśli pracujesz w Ultra HD, możesz przesyłać obraz w rozdzielczości 1080 HD, a Web Presenter wykona konwersję w dół. W przypadku Web Presenter 4K możesz wybrać tryb HD lub Ultra HD, w zależności od przepustowości sieci.

Quality

Jakość

Można ustawić jakość transmisji, która jest zwykle wybierana na podstawie dostępnej przepustowości łącza internetowego. Dostępne są 3 ustawienia transmisji oparte na zaleceniach usług transmisji strumieniowej oraz 3 wskaźniki prędkości HyperDeck o wyższej jakości.

Video Input Status

Status wejścia wideo

Obszar wejściowy SDI to miejsce, w którym wyświetlane są informacje techniczne SDI dotyczące samego standardu telewizyjnego oraz zawarte w nim dane pomocnicze SDI. Jest tam mały pasek obrazu, który pokazuje poprzednie 6 sekund Twojej transmisji na żywo, a każda klatka na tym pasku to około 1,2 sekundy czasu transmisji. W przypadku zaobserwowania nietypowych trendów szybkości transmisji danych można wtedy spojrzeć na pasek obrazu, aby zobaczyć, co było właśnie transmitowane. Wskaźniki aktywności bitowej są pomocne, gdyż pozwalają zorientować się w jakości podłączonego sygnału wideo dzięki głębi bitowej wejścia SDI przed kodowaniem.


Input Standard

Standard wejścia

Jest to standard telewizyjny wejścia SDI. Wejście wideo może być w innym standardzie niż standard transmisji. Wszystkie modele Web Presenter obsługują wejścia do 2160p60, ale będą konwertować w dół, jeśli strumień jest przesyłany w HD.

Colorimetry

Kolorymetria

Wyświetlana jest przestrzeń kolorów wejścia wideo SDI. Web Presenter obsługuje przestrzenie kolorów Rec.601, Rec.709 i Rec.2020.

SDI Ancillary Data

Dane pomocnicze SDI

Dane pomocnicze to dane przesyłane w sygnale wideo SDI, wskazując, czy jest on aktywny. Obejmują one dźwięk, kod czasowy i napisy, więc powinny być dostępne we wszystkich nowoczesnych urządzeniach wideo SDI.

Timecode

Kod czasowy

Większość urządzeń wideo SDI posiada kod czasowy, który jest częścią połączenia SDI wraz z sygnałem wideo i audio. Deki downstream mogą być zsynchronizowane z tym samym kodem czasowym podczas nagrywania. Kod czasowy zostanie odkodowany i wyświetlony w tym miejscu.

Closed Caption

Napisy

Istnieje kilka różnych formatów napisów w SDI i jeśli wejście wideo zawiera dane pomocnicze napisów, format ten zostanie wyświetlony w tym miejscu. Zarówno format CEA-608 jak i CEA-708 są rozpoznawane i wyświetlane.

SMPTE 292 CRC

SMPTE 292 CRC

Wideo SDI obsługuje sprawdzanie błędów za pomocą SMPTE 292 CRC, co pomaga wykrywać błędy w wideo niewidoczne dla oczu. Jeśli CRC obliczony przez odbiornik i wbudowany CRC nie zgadzają się, zostanie wyświetlony błąd.

Luminance Bits

Bity luminancji

Bity luminancji pokazują aktywność bitową kanału Y. X jest bitem ciągle zmieniającym się podczas gdy L (niska wartość) lub H (wysoka wartość) odnosi się do zablokowanego bitu. Przesunięcie SDI jest odejmowane, aby było to łatwe do odczytania. Możesz rozpoznać 8-bitowe wideo, ponieważ 2 bity będą wyświetlane jako L.

Chroma Bits

Bity chroma

Bity chroma pokazują aktywność bitów kanału CbCr. X jest bitem ciągle zmieniającym się, podczas gdy L (niska wartość) lub H (wysoka wartość) odnosi się do zablokowanego bitu. Przesunięcie SDI jest odejmowane, aby było to łatwe do odczytania. Możesz rozpoznać 8-bitowe wideo, ponieważ 2 bity będą wyświetlane jako L.

Audio Input Status

Status wejścia audio

Strumieniowy sygnał audio jest wyodrębniany z wejścia SDI, a stan kanału jest wyświetlany w tej części ekranu monitorującego. Znajduje się tu sporo informacji o dźwięku i można sprawdzić, czy głębia bitowa dźwięku to 16, 20 czy 24 bity. A nawet zobaczyć, które kanały audio są zawarte w połączeniu SDI! Na wyświetlaczu kształtu fali dźwiękowej w górnej części panelu wejścia audio wyświetlane są informacje o dźwięku z ostatnich 6 sekund transmisji na żywo. Są one stale aktualizowane i przewijane od prawej do lewej strony. Następnie pod wykresem fali dźwiękowej znajdują się szczegółowe informacje techniczne dotyczące danych audio zawartych w wejściu SDI.


Sample Frequency

Częstotliwość próbkowania

Ten wyświetlacz pokazuje częstotliwość próbkowania dźwięku zawartego w wejściu SDI. Generalnie dla połączeń wideo SDI częstotliwość próbkowania wynosi 48 kHz.

Emphasis

Wzmocnienie

Wskaźniki wzmocnienia pokazują, czy źródło dźwięku ma włączoną opcję wzmocnienia. Niektóre konwertery cyfrowo-analogowe wybierają deemfazę ręcznie. Ważna jest wiedza czy wzmocnienie było włączone podczas oryginalnej konwersji z sygnału analogowego na cyfrowy.

Source Locked

Źródło zablokowane

Wskazuje, czy częstotliwość źródła dźwięku jest zablokowana względem zewnętrznego źródła odniesienia.

Word Length

Długość słowa

Pokazuje głębię bitową dźwięku na wejściu SDI. Ta informacja jest dekodowana ze statusu kanału i możliwe jest, że dźwięk ma mniejszą głębię bitową niż jest wskazane. Aktywność bitowa zawsze pokaże prawdziwą głębię bitową dźwięku.

Origin

Pochodzenie

Te cztery znaki wskazują pochodzenie kanału. Są one zakodowane w statusie kanału przez sprzęt upstream, ale często są po prostu pozostawione puste.

Time of Day

Pora dnia

Czas dnia jest jak swobodnie działający kod czasowy i różni się od kodu czasowego RP-188 w wideo, ponieważ jest to kod specyficzny dla zawartych w nim danych audio. Zostanie on wyodrębniony ze stanu kanału audio i tutaj wyświetlony.

Audio Bits

Bity dźwiękowe

Pokazują aktywność bitową w próbkach audio na wejściu SDI. Jeśli myślisz, że masz 16, 20 lub 24 bitowy dźwięk, aktywność bitowa audio to potwierdzi. Bity VUCP oznaczają ważność (V), bit użytkownika (U), stan kanału (C) i parzystość (P).

Sample Address

Adres próbki

To pokazuje adres próbki audio i jest to podstawowy licznik próbek audio, który działa stale. Często nie jest stosowany w produktach audio, więc będzie po prostu pusty.

Ch Status CRC

Status CRC kanału

Źródło audio może dodać CRC do statusu kanału, aby można było wykryć, czy dźwięk został dostarczony bez błędów. Ten stan informuje, czy otrzymany sygnał audio jest zgodny z zakodowaną wartością CRC.

AUX Bits Use

Stosowanie bitów AUX

Wskazuje, czy bity AUX są używane do odtwarzania głównego dźwięku. Kanał aux można użyć, aby uzyskać dodatkowe 4 bity głębokości próbkowania lub użyć go jako oddzielnego kanału audio o niskiej jakości. SDI wykorzystuje bity aux dla audio.

Audio Channels 1-32

Kanały audio 1‑32

Wskaźnik kanału audio pokazuje, ile kanałów audio jest wbudowanych w obszar danych pomocniczych SDI. Każda cyfra reprezentuje kanał audio na wejściu SDI. Litera „P” wskazuje, że kanał jest aktywny, a „-” oznacza brak dźwięku.

Trend Graphs

Wykresy trendów

Wykresy trendów pozwalają zobaczyć ostatnie 60 sekund szybkości transmisji danych kodeka i zapełnienia pamięci podręcznej. Ten wskaźnik działa stale, nawet gdy nie jest włączony, dzięki czemu można dokładnie zmierzyć przepustowość przed wejściem na antenę. Możesz obserwować wyświetlanie pamięci podręcznej i upewnić się, że masz wystarczającą przepustowość internetu. Pamięć podręczna to niewielka ilość pamięci wewnętrznej, która w sposób ciągły zapisuje i odtwarza dane wyjściowe programu. Działa jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby szybkość transmisji danych spadła poniżej poziomu umożliwiającego utrzymanie wideo. Zmienna natura internetu wynika głównie z aktywności sieciowej lub natężenia sygnału bezprzewodowego. Zmian w pamięci podręcznej można użyć, aby ocenić jakość i spójność połączenia internetowego.

Video and Audio Meters

Mierniki audio i wideo

Duża powierzchnia jest przeznaczona na ekran wejścia wideo i duży wielosegmentowy miernik audio z dokładną balistyką. Poziomy źródła dźwięku można monitorować za pomocą mierników audio. Ustawienia menu Web Presentera pozwalają wybrać balistykę PPM lub VU. Jeśli poziom dźwięku jest zbyt wysoki, mierniki będą świecić na czerwono. Może to oznaczać, że dźwięk w strumieniu na żywo może być zniekształcony lub przycięty. Dlatego najlepiej jest utrzymywać poziom dźwięku poza czerwoną sekcją, aby nie nadawać zniekształconego dźwięku do swoich odbiorców!

Next Page - Specyfikacje

Następna strona

Specyfikacje

Learn more about Specyfikacje Arrow

Blackmagic Web Presenter

Blackmagic Web Presenter HD

Blackmagic Web Presenter HD

Procesor strumieniowy z koderem sprzętowym H.264 dla transmisji w HD z wykorzystaniem protokołu SRT lub RTMP do serwisów takich jak YouTube. Zawiera kamerkę internetową USB, wejście 12G-SDI z konwersją standardów i monitorowanie techniczne.

2 345 zł

Kup teraz
Blackmagic Web Presenter 4K

Blackmagic Web Presenter 4K

Model ten posiada wszystkie funkcje Blackmagic Web Presenter HD, jednak zawiera bardziej zaawansowane kodeki H.264 i H.265, umożliwiające wybór transmisji w rozdzielczości HD lub Ultra HD.

3 035 zł

Kup teraz
Blackmagic Universal Rack Shelf

Blackmagic Universal Rack Shelf

Zbuduj niestandardowe rozwiązanie o szerokości jednego racka z Blackmagic Universal Rack Shelf. Łącz i dopasowuj produkty o szerokości 1/3 i 1/2 racka: Studio Converter, ATEM, HyperDeck Studio, Web Presenter, Teranex Mini i UltraStudio.

429 zł

Kup teraz