Teknik Denetleme

Web Presenter, yayına giden SDI video sinyalindeki kalite sorunlarını takip edebilmeniz için teknik bilgiler içeren bir monitör çıkışına sahiptir. Monitör çıkışı; video girişini, ses seviyelerini, yayın durumunu, veri hızını ve önbellek seviyelerini ve video ile ses verileri hakkında teknik bilgileri denetlemenizi sağlar. Monitör çıkışını geliştirmek üzere canlı grafikler kullanıldığından, zaman içindeki eğilimleri görebilirsiniz ve ses göstergeleri bile hassas doğruluktaki VU veya PPM ölçümlerine sahiptir, yani teknik bakımdan doğrudur. Azami uyumluluk için monitör çıkışı, 1080 HD'de çalışır ve hem SDI hem de HDMI bağlantısından çıkarılır. Yani, teknik denetleme için basit bir HDMI TV kullanabilirsiniz!

Streaming Status

İnternet Yayın Durumu

Monitörün en üstündeki büyük ON AIR göstergesi, internete bağlı ve yayında olduğunuzu açıkça görmenizi sağlar! İnternet yayını başlamadan önce, yayın durum göstergesi, ‘off’ ibaresini görüntülediği için Web Presenter’nin beklemede ve yayına hazır olduğunu bilirsiniz. Sonra internet yayını başladığında, gösterge parlak kırmızı bir ‘on air’ yani yayında durumuna geçer. Ayrıca gün, saat, dakika ve saniyeyi gösteren süre sayacı vardır, böylece yaptığınız yayının süresini bilirsiniz. Süre sayacı, internet yayını başladığında çalışır. USB'ye bir akıllı telefon bağlandığında ve yayında olmadığınızda, köşede mavi bir telefon simgesi belirir. Sonra, yayındayken ve telefonun interneti kullanıldığında, simge kırmızıya döner.


Platform

Platform

Platform göstergesi, kullandığınız internet yayın servisini gösterir. YouTube, Facebook, Twitter ve benzerlerine yayın yapabilirsiniz ve ATEM Streaming Bridge kullandığınızda, platformun ismini gösterir.

Server

Sunucu

Sunucu bilgileri, Web Presenter'in her bir servis için hangi internet yayın sunucusuna bağlı olduğunu gösterir. Örneğin, ABD'deki YouTube için sunucu ayarı, Web Presenter'in internet yayınını gönderdiği, yakındaki bir bilgisayar olur.

Streaming Key

Yayın Anahtarı

Yayın anahtarı, kanalınıza yalnızca sizin yayın yapabilmenizi temin etmek için yayın servisi tarafından sağlanan bir şifredir. Güvenlik için anahtarın yalnızca ilk 10 hanesi görüntülenir, böylece hiç kimse yayın anahtarınızı öğrenemez!

Stream Standard

İnternet Yayın Standardı

İnternet yayın standardı, canlı yayının video standardıdır. Ultra HD çalışmaların internet yayınını, 1080 HD'de yapabilirsiniz ve Web Presenter sinyali, buna dönüştürür. Web Presenter 4K'da, ağ bant genişliğine göre HD veya Ultra HD'yi seçebilirsiniz!

Quality

Kalite

İnternet yayınının kalitesini ayarlayabilirsiniz ve normalde bu, mevcut internet bant genişliğine göre seçilir. İnternet yayın servislerinin tavsiyelerine bağlı olarak 3 adet yayınlama ayarı ve daha yüksek kalite olan 3 adet HyperDeck ayarı vardır.

Video Input Status

Video Giriş Durum Göstergesi

Video giriş bölümü; video standardının ve gömülü SDI yardımcı verileri hakkındaki SDI teknik bilgilerinin görüntülendiği yerdir. Canlı yayınınızın yayınlanan 6 saniyesini gösteren küçük bir film şeridi vardır ve film şeridindeki her kare, yaklaşık 1.2 saniyelik yayın süresine eşittir. Bu, olağandışı veri hızı eğilimleri gördüğünüzde yararlıdır, çünkü en son ne tür bir videonun yayınlandığını görmek için film şeridine bakabilirsiniz. Bit işlem göstergeleri, bağlı videonun kalitesi hakkında bir fikir edinmenize imkan verdiği için yararlıdır, çünkü kodlamasından önce SDI giriş bit derinliğini görebilirsiniz.


Input Standard

Giriş Standardı

Bu, SDI girişinin video standardıdır. Video girişinin standardı, internet yayın standardından farklı olabileceği için bu önemlidir. Tüm Web Presenter modelleri, 2160p60'a kadar olan sinyalleri destekler, ancak internet yayını HD'de yapıldığında, sinyal kalitesini düşürür.

Colorimetry

Renk Ölçümü

Bu, SDI video girişinin renk alanını gösterir. Web Presenter; Rec.601, Rec.709 ve Rec.2020 renk alanlarını destekler.

SDI Ancillary Data

SDI Yardımcı Veri

Yardımcı veri, SDI video sinyalinde taşınan verilerdir ve bu ekran, mevcut olup olmadıklarını gösterir. Yardımcı verilerin dahilinde; gömülü ses, zaman kodu ve kapalı alt yazılar vardır, bu nedenle tüm modern SDI video ekipmanlarında mevcut olması gerekir.

Timecode

Zaman Kodu

SDI video ekipmanların çoğunun SDI bağlantısında, video ve sesle birlikte zaman kodu da gömülüdür. Yani, sinyal akışını kaydeden yayın deck’leri, aynı zaman koduna senkronize edilebilir. Gömülü zaman kodu burada görüntülenir.

Closed Caption

Kapalı Altyazılar

SDI'daki kapalı altyazı için birkaç farklı format vardır ve video giriş sinyalinde kapalı altyazılar için yardımcı veriler varsa formatı burada görüntülenir. Hem CEA-608 hem de CEA-708 formatları tespit edilir ve burada gösterilir.

SMPTE 292 CRC

SMPTE 292 CRC

SDI video, SMPTE 292 CRC kullanarak hata kontrolünü destekler ve bu, videoda gözünüzle göremeyeceğiniz hataların tespit edilmesine yardımcı olur. Alıcı tarafından hesaplanan CRC ve gömülü CRC eşleşmezse, bir hata gösterilir.

Luminance Bits

Parlaklık Bit’leri

Parlaklık bit’leri, Y kanal bit faaliyetini gösterir. X, sürekli değişen bit’tir; L, altta kalan bit’tir ve H, üstte kalan bit’tir. Ekran kolay anlaşılsın diye, SDI ofset değeri çıkarılır. 2 bit, L ile gösterildiğinden, 8 bit videoları saptayabilirsiniz. 

Chroma Bits

Renk Bit’leri

Renk bit’leri, CbCr kanalı bit etkinliğini gösterir. X, sürekli değişen bit’tir; L, altta kalan bit’tir ve H, üstte kalan bit’tir. Ekran kolay anlaşılsın diye, SDI ofset değeri çıkarılır. 2 bit, L ile gösterildiğinden, 8 bit videoları saptayabilirsiniz. 

Audio Input Status

Ses Giriş Durum Göstergesi

İnternet yayın sesi, SDI girişinden ayrıştırılır ve kanal durumu, denetleme ekranının bu bölümünde görüntülenir. Burada, oldukça çok ses bilgisi bulunur ve ses bit derinliğinin 16, 20 veya 24 bit ses olup olmadığını görebilirsiniz. SDI bağlantısına hangi ses kanallarının gömülü olduğunu bile görebilirsiniz! Ses giriş panelinin üst kısmındaki ses dalga şekli ekranı, canlı yayınınızın son 6 saniyesine ait ses bilgilerini gösterir. Bu, sürekli olarak güncellenir ve sağdan sola doğru akar. Ses dalga şeklinin altında, SDI girişinde bulunan ses verileri hakkında ayrıntılı teknik bilgiler vardır.


Sample Frequency

Örnekleme Frekansı

Bu ekran, SDI girişine gömülü sesin örnekleme hızını gösterir. SDI video bağlantıları için örnekleme hızı, genellikle 48 kHz'dir.

Emphasis

Vurgu

Vurgu göstergeleri, ses kaynağınızdaki vurgu seçeneğinin etkin olup olmadığını gösterir. Bazı analog-dijital dönüştürücülerde vurgu dengeleme manuel olarak seçildiğinden, sesi analogdan dijitale ilk dönüştürürken, vurgunun etkin olduğunu bilmek önemlidir.

Source Locked

Kaynak Kilitlendi

Ses kaynağı frekansının, harici bir referans kaynağına kilitli olup olmadığını gösterir.

Word Length

Kelime Uzunluğu

SDI girişindeki gömülü sesin bit derinliğini gösterir. Bu bilgiler, kanal durumundan alınır, bu nedenle sesin belirtilenden daha az bit derinliğine sahip olması mümkündür. Bit faaliyeti, size her zaman sesin gerçek bit derinliğini gösterir.

Origin

Başlangıç Noktası

Bu dört karakter, kanalın başlangıç noktasını gösterir. Bunlar, upstream ekipman tarafından kanal durumuna kodlanır, ama genellikle boş bırakılır.

Time of Day

Günlük Saat

Günlük saat, bağımsız çalışan zaman kodu gibidir ve videodaki RP-188 zaman kodundan farklıdır, çünkü bu, gömülü ses verilerine özgü günlük saat zaman kodudur. Ses kanal durumundan kodu çözülür ve burada görüntülenir.

Audio Bits

Ses Bit’leri

Bu, SDI giriş ses örneklerindeki bit işlemlerini gösterir. Sesin; 16, 20 veya 24 bit olduğunu düşünseniz bile, ses bit etkinliği bunu teyit eder. VUCP bit’lerinde V, geçerli kare içindir; U, kullanıcı bit’idir; C, kanal durumudur ve P, eşlik içindir.

Sample Address

Örnek Adresi

Bu, ses örneği adresini gösterir ve sürekli olarak çalışan, basit bir ses örnek sayacıdır. Bu, ses cihazlarında genellikle uygulanmaz, bu nedenle sadece boş olacaktır.

Ch Status CRC

Kanal Durumu CRC

Ses kaynağı, kanal durumuna bir CRC, yani döngüsel hata kontrolü ekleyebilir, böylece sesin hatasız olarak alınıp alınmadığını tespit edebilirsiniz. Bu durum göstergesi, alınan sesin gömülü CRC değeriyle eşleşip eşleşmediğini size bildirir.

AUX Bits Use

AUX Bit’lerinin Kullanımı

Bu ayar, ana ses için AUX bit’lerinin kullanılıp kullanılmadığını gösterir. Çünkü, örnek derinliğine ekstra 4 bit eklemek üzere ses için aux kanalı kullanılabilir. Düşük kaliteli bir ses kanalı olarak da kullanılabilir. SDI, ses için aux bit’lerini kullanır.

Audio Channels 1-32

Ses Kanalları 1‑32

Ses kanalı göstergesi, SDI yardımcı veri alanına kaç tane ses kanalının gömülü olduğunu gösterir. Her hane, SDI girişinde gömülü bir ses kanalını temsil eder. Bir kanalın mevcut olduğu 'P' ile gösterilir ve '-' işareti, ses olmadığı anlamına gelir.

Trend Graphs

İşlem Grafikleri

İşlem grafikleri, kodek veri hızının ve önbellek doluluğunun son 60 saniyesini görmenizi sağlar. Bu gösterge, yayında değilken de sürekli çalıştığı için yayına başlamadan önce bant genişliğini doğru şekilde ölçebilirsiniz. Önbellek ekranını izleyebilir ve internet bant genişliğinin yeterli olduğundan emin olabilirsiniz. Önbellek; program çıkışını sürekli kaydeden ve oynatan, küçük bir dahili bellek bölümüdür. İnternet yayın veri hızı, yayını devam ettirmek için gereken seviyenin altına düştüğünde, önbellek bir güvenlik önlemi işlevi görür. İnternetin değişken doğası, genelde ağ etkinliği veya kablosuz sinyal gücünden kaynaklanır ve internet bağlantınızın kalitesini ve tutarlılığını ölçmek için önbellek eğilim grafiklerini kullanabilirsiniz.

Video and Audio Meters

Video ve Ses Göstergeleri

Video giriş ekranı ve çok bölümlü, hassas ölçümlü büyük ses göstergesi için geniş bir alan bırakılmıştır. Ses göstergelerini kullanarak ses kaynağınızın seviyelerini denetleyebilirsiniz. Web Presenter'in menü ayarlarından PPM veya VU balistiklerini seçebilirsiniz. Ses seviyeleriniz çok yüksek olduğunda, göstergeler kırmızı yanar ve bu, canlı internet yayınınızdaki sesin bozulabileceği ya da kırpılabileceği anlamına gelebilir. Dinleyicilerinize bozulmuş ses yayınlamamak için ses seviyelerinizi kırmızı bölümün altında tutmak en iyisidir!

Next Page - Teknik

Sonraki Sayfa

Teknik

hakkında daha fazla bilgi Teknik Arrow

Blackmagic Web Presenter

Blackmagic Web Presenter HD

Blackmagic Web Presenter HD

YouTube gibi platformlara, SRT veya RTMP protokolü aracılığıyla HD’de yayın için H.264 donanım kodlayıcıya sahip internet yayın işlemcisi. USB web kamerası, format dönüşümlü 12G-SDI girişi ve teknik bilgi görüntüleme özellikleri sunar.

US$665

Satın Al
Blackmagic Web Presenter 4K

Blackmagic Web Presenter 4K

Bu model, Blackmagic Web Presenter HD'nin tüm özelliklerine sahiptir, fakat daha güçlü bir H.264 ve H.265 kodek içerdiğinden, HD veya Ultra HD çözünürlüklerde yayını yapmayı seçebilirsiniz.

US$869

Satın Al
Blackmagic Universal Rack Shelf

Blackmagic Universal Rack Shelf

Blackmagic Universal Rack Shelf ile 1RU boyunda özel bir çözüm oluşturun. 1/3 ve 1/2 raf genişliğindeki Studio Converter, ATEM, HyperDeck Studio, Web Presenter, Teranex Mini ve UltraStudio cihazlarını bir arada montajlayın.

US$119

Satın Al