Advanced URSA Mini Software

Zaawansowany Blackmagic OS

Najbardziej intuicyjne na świecie oprogramowanie kamery

URSA Mini Pro posiada zaawansowane oprogramowanie, zaprojektowane tak, aby korzystanie z kamery było superszybkie i bardziej intuicyjne niż kiedykolwiek! Wszystkie ważne funkcje kamery są dostępne jednym stuknięciem na wyświetlaczu HUD. Elegancka, cyfrowa karta ułatwia wprowadzanie metadanych, a menu wykorzystuje proste gesty stukania i przesuwania do ustawień nagrywania, monitorowania, dźwięku, ustawień kamery, presetów i LUTów 3D. Każda funkcja działa jako osobna, wysokowydajna aplikacja, zapewniając większą stabilność niż inne proste oprogramowanie do kamery. Co najlepsze, nowe funkcje będzie można dodawać w przyszłości.

Znajdź sprzedawcę

Wyświetlacz przezierny

Natychmiast zobacz i dostosuj najważniejsze ustawienia jednym stuknięciem

HUD, czyli wyświetlacz przezierny, zawiera najważniejsze informacje, takie jak klatkaż, przysłona, kod czasowy, kąt migawki, balans bieli, ISO, poziomy dźwięku i nie tylko. Możesz wyświetlić lub ukryć HUD przesuwając palcem w górę lub w dół. Ustawienia takie jak balans bieli można regulować, dotykając wskaźnika WB, a poziomy dźwięku można zmieniać, dotykając mierników dźwięku. Wszystko jest interaktywne. Dotykając dowolnej pozycji możesz natychmiast zmienić jej ustawienia bez konieczności przeszukiwania złożonego menu.

New Heads Up Display

Szybka regulacja jednym stuknięciem

Szybko zmieniaj ustawienia i natychmiast sprawdzaj, jak wpływają one na obraz!

Monitor FPS Shutter Angle Iris Timecode ISO White Balance/Tint Power

Monitor

KL./S

Kąt migawki

Przysłona

Kod czasowy

ISO

Balans bieli/odcień

Zasilanie

Opcje monitora

URSA Mini Pro pozwala aktywować różne narzędzia do monitorowania za pomocą kilku gestów. Stuknięcie ikony monitora wyświetla informacje na ekranie. Możesz dostosować ustawienia zebry dla sprawdzenia ekspozycji, wspomaganie ustawiania ostrości, linie kadru, siatki i nie tylko.

Klatkaż

Możesz uchwycić dynamiczne efekty poprzez niezależną regulację klatkażu projektu i sensora. Po prostu dotknij wskaźnika „KL./S”, aby zmienić szybkość klatkażu projektu, która jest szybkością odtwarzania, a następnie włącz „off speed” lub ustaw szybkość klatkażu nagrywania sensora dla przyspieszenia lub spowolnienia ruchu.

Kąt migawki

URSA Mini Pro ma najbardziej intuicyjne sterowanie kątem migawki ze wszystkich kamer. Pozwala ustawić rozmiar rozmycia ruchu lub skompensować zmienne warunki oświetleniowe. Wybierz spośród popularnych kątów migawki, wprowadź kąty ręczne lub pozwól, aby kamera sama zasugerowała Ci kąty migawki wolne od migotania.

Przysłona

Regulacja przysłony kontroluje ilość światła przechodzącego przez obiektyw. W automatycznym obiektywie wystarczy dotknąć wskaźnika, a wyświetli on opcje dla kompatybilnych obiektywów i pozwoli skonfigurować różne tryby ekspozycji oparte na przysłonie.

Kod czasowy

Wyświetlacz kodu czasowego w górnej części ma wiele opcji, które ukazują wszystkie ważne informacje na pierwszy rzut oka. Pokazuje czas trwania klipów, zmienia kolor na czerwony podczas nagrywania, pozwala monitorować kod czasowy, ma wskaźniki stanu dla sensora w trybie okienkowym, kodu czasowego pory dnia, zewnętrznego kodu czasowego i nie tylko.

ISO

URSA Mini Pro ma niesamowitą czułość na światło i jest zaprojektowana tak, aby zapewnić najlepszy możliwy obraz w dostępnym świetle. Stuknięcie na ISO umożliwia szybką zmianę ustawienia przy jednoczesnym podglądzie obrazu, co pozwala natychmiast zobaczyć, jak różne ustawienia natychmiast wpływają na obraz, ponieważ nie musisz przełączać się pomiędzy osobnym ekranem ustawień a obrazem.

Balans bieli i odcień

URSA Mini Pro umożliwia bardzo szybką zmianę balansu bieli. Stuknięcie wskaźnika WB wyświetla listę typowych presetów temperatury barwowej, jak jasne światło słoneczne, fluorescencyjne, żarówka i inne. Możesz wprowadzić wartości ręcznie i porównać własne ustawienia balansu bieli z ostatnim presetem, włączając i wyłączając je stuknięciem. Balans bieli można ustawić przy użyciu białej karty, co pozwala idealnie skompensować każde warunki oświetleniowe.

Zasilanie

Dzięki URSA Mini Pro możesz wybrać sposób wyświetlania stanu zasilania! Ikona zasilania w prawym górnym rogu HUD może wskazywać pozostały czas pracy akumulatora w procentach, poziomach napięcia lub słupkach, a po podłączeniu do zasilania sieciowego będzie wyświetlać „AC”.

Slate

Zaawansowana cyfrowa karta

Dodawaj metadane szybciej niż kiedykolwiek

URSA Mini Pro posiada cyfrową „kartę” oraz niesamowite funkcje metadanych, które niezwykle przyspieszają dodawanie metadanych do każdego ujęcia. Wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić kartę. Ponadto, jeśli rozpoczniesz i zatrzymasz nagrywanie, URSA Mini Pro może automatycznie zwiększyć numer ujęcia, więc nie trzeba wprowadzać ich ręcznie. Można również ustawić numery rolki tak, aby zwiększały się automatycznie po każdym sformatowaniu karty. Ponadto metadane obiektywu są automatycznie wykrywane z obiektywów elektronicznych lub mogą być wprowadzane ręcznie, wraz z informacjami dotyczącymi produkcji, informacjami technicznymi i nie tylko. Są one zapisywane wraz z plikami i dostępne w postprodukcji podczas edycji i korekcji kolorów za pomocą oprogramowania takiego jak DaVinci Resolve.

Fast Camera Settings

Szybkie ustawienia kamery

Niesamowite menu zapewnia pełną kontrolę

Menu URSA Mini Pro posiada sześć zakładek z eleganckim, prostym do zrozumienia interfejsem, który zapewnia szybki dostęp i pełną kontrolę nad każdym ustawieniem i funkcją kamery. Wystarczy dotknąć zakładki Nagrywanie, Monitor, Audio, Ustawienia, Presety lub LUTy, aby uzyskać do nich dostęp. Unikalny układ interfejsu jest wizualnie spójny i umieszcza elementy w tej samej logicznej kolejności za każdym razem, co pozwala szybko zorientować się, gdzie są ustawienia i zapamiętać, jak je zmienić.

Simplified Recording Setup

Uproszczona konfiguracja nagrywania

Szybko sprawdzaj lub zmieniaj ustawienia nagrywania

Zakładka nagrywania oferuje rewolucyjny, szybki w użyciu interfejs do wyboru formatu nagrywania, rozdzielczości, klatkażu i nie tylko. Wystarczy stuknąć w Blackmagic RAW lub ProRes, aby podświetliły się odpowiednie opcje do wyboru, takie jak stopnie kompresji, a następnie wybrać rozdzielczość. Zakładka Nagrywanie umożliwia też ustawienie zakresu dynamiki dla trybu Film, Extended Video lub Video. Można ustawić sensor na tryb okienkowy, klatkaż, opcje nagrywania na karcie lub SSD, czas, jaki upłynął, poziom wyostrzania i wiele więcej.

Flexible Monitoring Options

Elastyczne opcje monitorowania

Dostosuj tekst, nakładki i inne opcje dla wszystkich wyjść

Zakładka Monitor zapewnia pełną kontrolę nad informacjami wyświetlanymi na wbudowanym ekranie dotykowym LCD, przednim SDI dla wizjera oraz na głównym wyjściu SDI. Każde wyjście może mieć niezależne nakładki do wyboru, takie jak czysty sygnał, zebra, wspomaganie ostrości, linie kadru i inne do dowolnego lub wszystkich wyjść. Można nawet ustawić rozdzielczość i wybrać LUTy dla każdego wyjścia, Ponadto można zmniejszyć wyświetlany obraz, tak aby interaktywny HUD znajdował się poza obszarem obrazu i nie był przez niego zasłonięty. URSA Mini Pro może nawet wykonywać anamorficzny desqueeze‑ podczas filmowania z obiektywami anamorficznymi, a co najlepsze – określić różne teksty statusu na ekranie dla operatora i reżysera, a następnie wysłać te informacje na różne wyjścia SDI, dzięki czemu właściwe osoby zobaczą właściwe informacje.

Professional Audio Control

Profesjonalne sterowanie audio

Dostosuj ustawienia wejścia audio i monitorowania

Poziomy audio można szybko ustawić za pomocą interaktywnego HUD. Jednak, aby uzyskać nad nimi pełną kontrolę, skorzystaj z zakładki Audio w menu, która pozwala zmieniać wejścia z mikrofonu kamery na XLR, regulować poziomy słuchawek, głośników oraz mikrofonu, filtr dolnorzepustowy i nie tylko. Podczas regulacji ustawień wejścia audio możesz wybrać, czy chcesz używać poziomów mikrofonowych czy liniowych niezależnie dla kanału 1 i 2, włączyć zasilanie fantomowe 48V dla mikrofonów, które nie są zasilane samodzielnie, czy wyregulować wzmocnienie.

Professional Audio Control

Szybka konfiguracja kamery

Najszybszy sposób na ustawienie kamery

URSA Mini Pro można bardzo szybko wyjąć z pudełka, skonfigurować i już jest gotowa do pracy! Zakładka Ustawienia w menu pozwala wprowadzić datę i godzinę, wybrać język, pomiar migawki, system elektryczny, wyświetlacz akumulatora, kod czasowy i wiele innych. Jeśli używasz URSA Mini Pro na planie z wieloma kamerami i mikserem do produkcji na żywo, takim jak ATEM, możesz ustawić identyfikator kamery, aby mogła ona odbierać sygnały tally i sterujące z miksera. Można także wybrać domyślnie wysyłanie pasków koloru zamiast obrazu podglądu, dostosować poziom dźwięku między kamerą a talkback, określić czas referencyjny i nie tylko. Można nawet całkowicie dostosować zewnętrzne przyciski F1 i F2 kamery w celu wyzwalania presetów, regulacji wartości lub włączania i wyłączania niektórych funkcji.

Zapisywanie i ładowanie presetów

Teraz możesz tworzyć ustawienia dla różnych użytkowników i produkcji

Wszyscy operatorzy lubią ustawiać kamery po swojemu. Ponadto różne programy mogą wymagać różnych ustawień. URSA Mini Pro pozwala stworzyć i zapisać 12 własnych presetów za pomocą zakładki Presety w menu. Ponieważ presety można zapisać na kartach CFast, a następnie załadować do różnych kamer, można je szybko skonfigurować, tak aby wszystkie miały te same ustawienia. Jeśli często zmieniasz kamery, możesz zapisać swoje presety na karcie CFast i załadować je do dowolnej URSA Mini Pro podczas każdej sesji zdjęciowej.

Save and Load Presets

Wbudowane LUTy 3D HDR

Błyskawiczne ładowanie i stosowanie LUTów do dowolnego wyjścia

LUTy 3D służą do korekcji kolorów na wyjściu, aby reżyser lub operator mógł zobaczyć określony „wygląd” podczas kręcenia. LUTy są niezwykle przydatne podczas filmowania w RAW lub korzystania z „filmowych” zakresów dynamiki, które wtedy zwykle wyglądają nieco płasko. Wykorzystując LUTy, reżyser i operator mogą lepiej wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał materiał filmowy po korekcji barwnej w postprodukcji za pomocą oprogramowania takiego jak DaVinci Resolve. URSA Mini Pro może stosować LUTy 3D niezależnie do ekranu dotykowego LCD, przedniego SDI (wizjer) i głównego SDI, dzięki czemu może być wykorzystywana do pracy nad wysokiej klasy filmami fabularnymi.

LUTS
Next Page - Blackmagic RAW

Następna strona

Blackmagic RAW

Learn more about Blackmagic RAW Arrow

Learn more about Post Arrow

Learn more about Galeria Arrow

Learn more about Specyfikacje Arrow

Blackmagic URSA Mini Pro

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K G2

Niesamowity sensor Super 35mm 4.6K z 15-stopniowym zakresem dynamiki do 120 kl./s lub 2K przy 300 kl./s. Zawiera 3 filtry ND, Blackmagic RAW, opcję nagrywania na dysk zewnętrzny USB typu C i nie tylko.

25 865 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Mini Pro 12K

Blackmagic URSA Mini Pro 12K

Wyposażona w rewolucyjny sensor 12K Super 35mm 80MP z kolorymetrią 5G i 14-stopniowym zakresem dynamiki, URSA Mini Pro 12K jest przeznaczona do produkcji wysokiej klasy filmów fabularnych.

27 529 zł

Kup teraz
NOWOŚĆ
Blackmagic URSA Mini Pro 12K OLPF

Blackmagic URSA Mini Pro 12K OLPF

URSA Mini Pro 12K z OLPF ma lepszą obsługę szczegółów dla wysokiej klasy filmów fabularnych. Posiada sensor 12K Super 35mm 80MP, szeroki zakres dynamiki, kolorymetrię 5G, rewolucyjny kolor RGBW i skalowanie w sensorze.

27 529 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Mini Pro EF Mount

Blackmagic URSA Mini Pro EF Mount

Zestaw Blackmagic URSA Mini Pro EF Mount jest dostępny, jeśli potrzebne jest zapasowe mocowanie obiektywu EF oprócz oryginalnego EF dostarczanego z URSA Mini Pro.

769 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Mini Pro PL Mount

Blackmagic URSA Mini Pro PL Mount

Opcjonalne mocowanie obiektywu PL, wyposażone w piny stykowe zapewniające zgodność z protokołem i/Technology firmy Cooke, który umożliwia zapisywanie informacji o obiektywie jako metadanych i wykorzystywanie ich w oprogramowaniu takim jak DaVinci Resolve.

1 089 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Mini Pro F Mount

Blackmagic URSA Mini Pro F Mount

URSA Mini Pro F Mount umożliwia korzystanie z ulubionych obiektywów fotograficznych Nikon dzięki płynnemu i wysokoprecyzyjnemu mechanicznemu sterowaniu przysłoną. Teraz możesz połączyć cyfrową jakość filmu z klasycznymi obiektywami z serii AF-S G i AF-D firmy Nikon.

1 669 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Mini Pro B4 Mount

Blackmagic URSA Mini Pro B4 Mount

Optional B4 lens mount with precision optics and spherical aberration correction specifically designed to match the camera’s sensor so you can use your existing B4 HD broadcast lenses.

1 715 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Viewfinder

Blackmagic URSA Viewfinder

Wizjer o wysokiej rozdzielczości dla gamy kamer URSA wyposażony jest w wyświetlacz OLED Full HD i doskonały układ optyczny dla zapewnienia perfekcyjnej ostrości.

7 095 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2

Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2

Zmień URSA Mini w profesjonalną kamerę studyjną z dużym i jasnym ekranem 7″, zdejmowaną osłoną przeciwsłoneczną, regulowanym mocowaniem i pokrętłami do sterowania jasnością, kontrastem i ostrością.

6 989 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Mini Pro Shim Kit

Blackmagic URSA Mini Pro Shim Kit

Zestaw 9 podkładek i narzędzie do precyzyjnej zmiany głębokości osadzenia kołnierza dla URSA Mini Pro z mocowaniem EF, PL lub B4.

365 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA VLock Battery Plate

Blackmagic URSA VLock Battery Plate

Płyta akumulatorowa kompatybilna z VLock do mocowania baterii innych firm do kamer URSA.

435 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Gold Battery Plate

Blackmagic URSA Gold Battery Plate

Płyta akumulatorowa kompatybilna z mocowaniem Gold ze złączem Molex do mocowania akumulatorów innych firm do kamer URSA.

435 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Mini Mic Mount

Blackmagic URSA Mini Mic Mount

Dodaj profesjonalne mocowanie mikrofonowe izolujące wstrząsy i wibracje do swojej kamery URSA Mini lub URSA Mini Pro.

595 zł

Kup teraz
Blackmagic 3G SDI Shield for Arduino

Blackmagic 3G SDI Shield for Arduino

Использование SDI-сигнала для управления камерами Blackmagic Design с помощью микроконтроллера Arduino!

489 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Mini Recorder

Blackmagic URSA Mini Recorder

Teraz możesz nagrywać 12-bitowe pliki Blackmagic RAW na szybkie dyski SSD 2,5 cala, w tym najnowsze U.2 NVMe Enterprise SSD 7mm, które przesyłają dane z prędkością 900 MB/s.

1 945 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Handgrip

Blackmagic URSA Handgrip

Optional side hand controller for URSA Mini Pro with record start/stop, iris and focus buttons built in. Standard rosette and LANC for attaching to the side of the camera or relocating it to the front of the camera with the URSA Mini Shoulder Kit.

879 zł

Kup teraz
Blackmagic URSA Mini Shoulder Kit

Blackmagic URSA Mini Shoulder Kit

Możesz filmować wszędzie! Zestaw zawiera naramiennik z wbudowanymi rozetami, mocowania do szyn, zintegrowane szybkie zwalnianie blokady statywu i górny uchwyt.

1 799 zł

Kup teraz
Blackmagic 58mm Lens Cap

Blackmagic 58mm Lens Cap

Dekielek 58 mm łatwo się nakłada, aby chronić obiektyw kamery przed zadrapaniami, kurzem, wilgocią i odciskami palców, gdy kamera nie jest w użyciu

45 zł

Kup teraz
Blackmagic 77mm Lens Cap

Blackmagic 77mm Lens Cap

Dekielek obiektywu 77mm łatwo nakłada, aby chronić obiektyw kamery przed zadrapaniami, kurzem, wilgocią i odciskami palców, gdy kamera nie jest używana.

45 zł

Kup teraz
Blackmagic 82mm Lens Cap

Blackmagic 82mm Lens Cap

Dekielek obiektywu 82mm łatwo nakłada, aby chronić obiektyw kamery przed zadrapaniami, kurzem, wilgocią i odciskami palców, gdy kamera nie jest używana.

45 zł

Kup teraz