Features

Najnowocześniejsze na świecie oprogramowanie sterujące mikserami

ATEM Constellation może być obsługiwany z panelu sterowania lub można nim sterować za pomocą dołączonego bezpłatnego oprogramowania ATEM Software Control dla Mac lub Windows. Oprogramowanie ATEM Software Control oferuje jeszcze większą kontrolę i kreatywne możliwości! Możesz na żywo przełączać źródła wideo, dodawać grafiki do puli multimediów, używać przejść i kluczy, zmieniać ustawienia miksera i miksować dźwięk. W przypadku większych produkcji na żywo można nawet uruchomić kilka kopii oprogramowania, aby więcej osób mogło pracować nad programem w tym samym czasie.

Znajdź sprzedawcę

Elegancki i intuicyjny interfejs

ATEM Software Control posiada interfejs specjalnie zaprojektowany pod kątem szybkości i dokładności. Zawiera oddzielne strony, które ułatwiają znalezienie potrzebnych elementów sterujących dla każdej z głównych funkcji miksera, takich jak sterowanie, audio, makra, multimedia i sterowanie nagrywarką. Strona miksera posiada znajomy układ z przyciskami dla źródeł, przejść, kluczy i innych. Dodatkowo strona miksera ma również palety umożliwiające dostosowywanie przejść, kluczy i odtwarzaczy multimedialnych. Pozwala zarządzać wszystkimi plikami graficznymi i dodawać je do miksera, podczas gdy strona z funkcjami audio umożliwia sterowanie wbudowanym wielokanałowym mikserem audio Fairlight.

Mikser

Dostosowuj ustawienia miksera, rób cięcia na żywo, dostosowuj klucze, dodawaj przejścia, nakładaj grafiki i wiele więcej.

Switcher interface
Multimedia

Dodaj pliki kadrów i ruchomych multimediów w formacie RGBA. Grafiki mogą zostać użyte do nagłówków, znaków firmowych, belek na dole ekranu i nie tylko.

Media interface
Audio

Profesjonalny mikser audio Fairlight z faderami, 6-pasmowym korektorem, kompresorem, ogranicznikiem i wiele więcej.

Audio interface
Kamera

Pełne sterowanie i korekcja kolorów kamer poprzez sygnał zwrotny SDI do obsługiwanych kamer Blackmagic Design.

Camera interface
Full virtual switcher control panel!

Sterowanie mikserem

W pełni wirtualny panel sterowania mikserem

Z ATEM uzyskasz najbardziej efektywny przepływ pracy przy produkcji na żywo. Magistrala programu działa zawsze na żywo i umożliwia bezpośrednie miksowanie źródeł. Wybierając źródło, natychmiast wejdzie ono na antenę. Można również wykorzystać zaawansowaną magistralę podglądu, która pozwala na dokonywanie selekcji i podglądanie ich na monitorze, zanim zostaną wprowadzone na antenę. W ten sposób widać, co jest już gotowe do wejścia na antenę i rozpocząć nadawanie, naciskając przyciski CUT lub AUTO. Korzystanie z magistrali podglądu pomaga zobaczyć następne źródło przejścia, dzięki czemu można pewnie kontrolować produkcję na żywo.


Transition Control

Sterowanie przejściami

Blok sterowania przejściami zapewnia sprawny dostęp do szybkiego wybierania stylów przejść i ustawiania na bieżąco czasu podczas produkcji na żywo. Wybieraj spośród przejść typu MIX , DIP, WIPE lub nawet DVE, a następnie użyj przycisku AUTO, aby wywołać przejścia natychmiast po przełączeniu źródeł, lub użyj drążka fadera do całkowicie ręcznego sterowania!


Transition Settings

Ustawienia przejść

Oprogramowanie ATEM Software Control pozwala na szybki dostęp do wszystkich ustawień przejść i dokonywanie precyzyjnych regulacji przed wprowadzeniem ich na antenę. Paleta przejść posiada szeroki zakres modyfikacji. Wystarczy wybrać rodzaj przejścia i dostosować jego parametry. Przy tak szerokich możliwościach wyboru będziesz w stanie tworzyć idealne przejścia w Twojej produkcji.


Upstream Keyer

Klucz upstream

Gdy potrzebujesz szybkiego i harmonijnego kluczowania, elementy sterowania oprogramowania pozwalają na precyzyjną regulację. Zielone i niebieskie tła ekranów nigdy nie są idealnie gładkie, dlatego tak ważne jest posiadanie zaawansowanych elementów sterownia kluczami, które pozwalają na obsługę każdego rodzaju kluczy. Uzyskujesz precyzyjną kontrolę nad parametrami kluczy, takimi jak kolor, korekcja rozlania/flary, korekcja koloru pierwszego planu i wiele innych.


Downstream Keyer

Klucz downstream

ATEM Constellation jest wyposażony w 4 klucze downstream do dodawania znaków firmowych, logotypów i belek na dole ekranu do strumienia wyjściowego programu. Wystarczy dodać obrazy w formacie PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG czy TIFF za pomocą kanału alfa do puli multimediów i wysłać do odtwarzacza multimediów w celu kluczowania! Klucz downstream doskonale nadaje się do grafik, nagłówków i krótkich animacji lub klipów.


Auto Transition

Przejście typu AUTO

Można dostosować czas trwania przejścia, a następnie użyć przycisku AUTO w celu osiągnięcia płynnych i perfekcyjnie zgranych w czasie przejść. Gdy przycisk AUTO jest włączony, przełączanie między źródłami spowoduje automatyczne dodanie przejścia. Używaj przycisku AUTO do przejść typu MIX, DIP, WIPE i innych! Gdy przycisk AUTO jest ustawiony na tryb programu/podglądu, przestawia się na wyzwalanie przejść.


DVE Settings

Ustawienia DVE

DVE ATEM Constellation może być użyte nie tylko do efektów obrazu w obrazie, ale również do przejść DVE. Paleta przejść w aplikacji ATEM Software Control umożliwia precyzyjne sterowanie wszystkimi opcjami DVE. Wybierz spośród 18 spektakularnych przejść DVE, aby program był jeszcze bardziej ekscytujący. Przejścia DVE można również odwrócić.


Preview Transition

Przejście w trybie podglądu

Przejście w trybie podglądu pozwala na wypróbowanie skomplikowanych, wielowarstwowych kluczy na zielonym tle, zanim zostaną użyte na antenie! Podgląd wideo można oglądać na wyjściu aux lub w trybie multiview. Zastosowanie przejścia w trybie podglądu jest najlepszym sposobem upewnienia się, że przejście jest idealne przed wyemitowaniem go.


Fade To Black

Zaciemnienie

Gdy program się zaczyna, kończy lub ma przerwę reklamową, przycisk zaciemnienia (fade to black, FTB) zaciemni wszystkie warstwy w górę lub w dół dokładnie w tym samym tempie. Zaciemnienie jest ostatnią warstwą miksera, dzięki czemu można mieć pewność, że każda warstwa wideo i graficzna oraz każde źródło jest razem czysto zaciemnione i idealnie zsynchronizowane! Można nawet wyciszyć dźwięk!

Camera Control

Sterowanie kamerą

ATEM Constellation może zapewnić pełne sterowanie kamerami bezpośrednio z ATEM Software Control. Wystarczy podłączyć kamerę Blackmagic Studio, URSA Mini lub URSA Broadcast do ATEM Constellation, aby uzyskać pełne sterowanie kamerą! Cała komunikacja z kamerą odbywa się poprzez połącznie wyjścia aux SDI miksera z wejściem PGM kamer. Steruj lampką tally, balansem bieli, ISO i migawką, a także przysłoną, ostrością i zoomem w obsługiwanych obiektywach. W kamerę wbudowany jest nawet korektor kolorów podstawowych DaVinci, co pozwala wykroczyć daleko poza zwykły balans kolorów. Sterowanie kamerą pozwala na tradycyjną korekcję CCU lub DaVinci. Następnie dodaj ATEM Camera Control Panel.


Multimedia

Przeciągnij, upuść i używaj ich w swoim mikserze

Drag and drop media to use it with your switcher!

Odtwarzacz multimedialny

ATEM Constellation posiada do 4 odtwarzaczy multimedialnych umożliwiających odtwarzanie kadrów i animacji zapisanych w puli multimediów. Można używać plików PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG i TIFF, a także plików wideo do odtwarzania ruchu z kanałem alfa i ścieżką dźwiękową. Pliki z kanałami alfa można używać jako znaki firmowe, belki na dole ekranu, tytuły, a nawet stingery.

Pula multimediów

ATEM Software Control umożliwia przeciąganie i upuszczanie plików graficznych RGBA oraz plików wideo full motion do ATEM Constellation. Następnie można przeglądać i wybierać klipy lub kadry, które będą prezentowane w mikserze jako źródło wideo poprzez odtwarzacz multimedialny. Za pomocą zawartej wtyczki do Photoshopa można przesyłać grafikę bezpośrednio do miksera.

Professional multi channel audio mixer!

Audio

Profesjonalny, wielokanałowy mikser audio

Oprogramowanie ATEM Control ma wbudowany, wielokanałowy mikser audio, który pozwala niezależnie regulować poziom i balans ze wszystkich wejść audio. Wewnętrzny mikser audio posiada do 80 kanałów dźwięku z wejść SDI. Modele ATEM 4 M/E Constellation posiadają 64 kanały audio z wejścia MADI. Każde wejście ma niezależny, sześciopasmowy korektor parametryczny, ogranicznik, ekspander, bramkę szumów oraz pełne panoramowanie. Wszystkie wejścia mają mierniki, aby zawsze można było zobaczyć poziomy źródła. Posiada przyciski do włączania dźwięku dla każdego źródła oraz do podążania dźwięku za obrazem (AFV). Jest także master fader do regulacji końcowego zmiksowanego dźwięku programu, który jest przesyłany na wyjście wideo.


Audio equalizer screenshot

Korektor parametryczny

Dobra korekcja dźwięku jest sekretem dobrego brzmienia transmisji! Wbudowany mikser audio Fairlight posiada sześciopasmowy korektor parametryczny na każdym kanale wejściowym. Można regulować 6 oddzielnych pasm częstotliwości w celu wzmocnienia, zwiększenia lub wyciszenia dźwięku. Oznacza to, że wejścia mikrofonowe mogą zostać wyregulowane tak, aby były czyste i łatwe do zrozumienia, podczas gdy inne wejścia mogą pozostać nietknięte.

Audio dynamics screenshot

Dynamiczne przetwarzanie

Wewnętrzny mikser audio Fairlight posiada również wysokiej jakości kompresor, ogranicznik, ekspander i bramkę szumów na każdym kanale wejściowym audio. Kompresor i ogranicznik zatrzymują poziomy mikrofonów przed nadmierną głośnością i zniekształceniami. Bramka szumów eliminuje szumy tła w mikrofonach. Dynamika naprawdę ułatwia umiejscowienie różnych kanałów w całościowym miksowaniu dźwięku!

Switcher Settings - General Switcher Settings - Media Switcher Settings - Audio Switcher Settings - Multiview Switcher Settings - Sources Switcher Settings - HyperDeck Switcher Settings - Remote

Informacje ogólne

Multimedia

Audio

Multiview

Źródła

HyperDeck

Zdalne sterowanie

Ustawienia miksera

Szybko dostosowuj ustawienia miksera do swojego programu

Dzięki ATEM Software Control przygotowanie do nowych zadań jest proste. Ustawienia miksera są logicznie uporządkowane, co pozwala szybko je zmieniać. ATEM Constellation można ustawić na dowolny standard wideo w rozdzielczości 720p HD, 1080p HD lub 1080i HD, a nawet 2160p Ultra HD w modelach ATEM Constellation 4K. Można również dostosować etykiety wejść, które będą używane do śledzenia źródeł podczas korzystania z zewnętrznych paneli sprzętowych lub ATEM Software Control, a nawet dostosować multiview, w tym ustawienie trybu programu/podglądu, mierniki poziomu dźwięku i nie tylko. Można też sterować HyperDeckami w celu zdalnego uruchamiania i używać ich do odtwarzania multimediów ruchomych.


Natychmiastowe przywracanie ustawień

ATEM Constellation pozwala na szybkie zapisanie ustawień miksera w dowolnym momencie, co oznacza, że można je natychmiast przywrócić. Status miksera jest zapisywany jako plik XML. Aby wprowadzić zmiany, można nawet edytować pliki. Jeśli przechodzisz na ATEM Constellation z innego miksera ATEM, możesz użyć plików konfiguracyjnych XML z dowolnego innego modelu miksera ATEM, nawet z pliku konfiguracyjnego XML ATEM Mini! Wszystko po prostu działa! Status miksera można zapisać w dowolnym momencie lub ustawić ATEM Software Control na automatyczne zapisywanie w regularnych odstępach czasu, przy czym starsze wersje plików zostaną zachowane. Podczas zapisywania statusu miksera zapisywane są nie tylko ustawienia, ale także cała zawartość puli multimediów!

Create Macros

Tworzenie makr

Makra pozwalają zautomatyzować złożone sekwencje działań na mikserze, które byłyby trudne do wykonania podczas produkcji na żywo, gdyby trzeba było ręcznie naciskać wiele przycisków. Można nagrywać przejścia między źródłami, efekty kluczowania, grafiki i inne. Po prostu otwórz okno makra, wybierz nagrywanie i obsługuj mikser jak zwykle. Działania te są automatycznie przechowywane w ATEM Constellation i mogą być również zapisywane jako pliki XML, dzięki czemu można edytować i łączyć wiele makr razem. Aby używać makr, wystarczy nacisnąć przycisk makr! Makra są również dostępne na zewnętrznych panelach sprzętowych. Można je uruchamiać z wielu miejsc, również z ATEM Software Control.

HyperDeck Control

Sterowanie HyperDeck

ATEM Constellation współdziała z nagrywarkami Blackmagic HyperDeck Studio, co umożliwia wykorzystanie wcześniej nagranych klipów w programach na żywo. Można podłączyć do 10 nagrywarek HyperDeck jako źródeł, wyświetlić listę klipów na każdej z nich, wybrać klip, wywołać go, wstępnie przewinąć i odtworzyć w dowolnym momencie. Idealnie nadaje się do dodawania do Twojego programu na żywo wstępnie nagranych spotów, reklam, napisów końcowych i nie tylko. Ustaw HyperDeck do odtwarzania spotów reklamowych podczas wydarzeń, a wszystko w sposób zautomatyzowany dzięki sterowaniu HyperDeck i makrom. HyperDeck może być również wykorzystywany do tworzenia zabawnych scenerii dla teledysków, jak również animowanego tła do kluczowania postaci – wszystko to idealnie zsynchronizowane!

Multiple Users

Miksuj program

Miksuj program

Steruj kamerami

Steruj kamerami

Miksuj dźwięk

Miksuj dźwięk

Organizuj media

Organizuj media

Multiple Users

Wielu użytkowników

Produkcja dużych imprez na żywo, takich jak wydarzenia sportowe i edukacyjne, koncerty oraz nabożeństwa, wymaga wysokowydajnego zespołu składającego się z kreatywnych ludzi, sprawnie współpracujących ze sobą. Połączenie Ethernet ATEM Constellation pozwala na używanie wielu paneli sterowania w tym samym czasie. Można uruchomić wiele kopii ATEM Software Control, gdzie różne osoby mogą miksować, zarządzać mediami, miksować dźwięk i sterować kamerami, a wszystko to z różnych komputerów, tak aby nie przeszkadzać sobie nawzajem podczas pracy. Aby uzyskać najlepszą wydajność, podczas pracy nad dużym wydarzeniem na żywo można nawet dodać panele sprzętowe. A nawet zdalnie korzystać z oprogramowania przez internet z dowolnego miejsca na planecie!

Next Page - Advanced Panel

Następna strona

Advanced Panel

Sterowanie oprogramowaniem Arrow

Arrow

Advanced Panel Arrow

Arrow

Sterowanie Arrow

Arrow

Specyfikacje Arrow

Arrow

ATEM Constellation

ATEM 1 M/E Advanced Panel 10

ATEM 1 M/E Advanced Panel 10

Ten model ma pojedynczy rząd M/E z 10 przyciskami wejść i 1 wyświetlacz LCD do sterowania systemem z kolorami i etykietami LCD dostosowywanymi przez użytkownika. Jest również dżojstik do DVE i t-bar fader.

13 219 zł

Kup teraz
ATEM 1 M/E Advanced Panel 20

ATEM 1 M/E Advanced Panel 20

Większy panel sprzętowy 1 M/E z 20 przyciskami wejściowymi i 2 LCD do sterowania systemem, a także przyciskami do sterowania 4 kluczami upstream, 4 kluczami downstream i 4 rzędami M/E. Zawiera dżojstik i drążek t‑bar.

16 709 zł

Kup teraz
ATEM 1 M/E Advanced Panel 30

ATEM 1 M/E Advanced Panel 30

Bardzo duży panel sprzętowy 1 M/E z 30 przyciskami wejściowymi i 3 LCD do sterowania systemem, a także przyciskami do sterowania 4 kluczami upstream, 4 kluczami downstream i 4 rzędami M/E. Zawiera dżojstik i drążek t‑bar.

24 225 zł

Kup teraz
ATEM 2 M/E Advanced Panel 20

ATEM 2 M/E Advanced Panel 20

Ten większy model posiada 2 rzędy M/E z 20 przyciskami wejściowymi w każdym rzędzie i 2 niezależne wyświetlacze LCD do sterowania systemem, po jednym na każdy rząd. Ma  8 wyświetlaczy LCD dla niestandardowych etykiet, a oba rzędy zawierają magistralę wyboru.

26 409 zł

Kup teraz
ATEM 2 M/E Advanced Panel 30

ATEM 2 M/E Advanced Panel 30

Profesjonalny panel sprzętowy 2 M/E z 30 przyciskami wejściowymi w każdym rzędzie i 3 niezależnymi LCD do sterowania systemem, po jednym dla każdego rzędu. Dostępnych jest 8 LCD dla niestandardowych etykiet, a każdy rząd zawiera oddzielną magistralę wyboru.

33 925 zł

Kup teraz
ATEM 2 M/E Advanced Panel 40

ATEM 2 M/E Advanced Panel 40

Profesjonalny panel sprzętowy 2 M/E z 40 przyciskami wejściowymi w każdym rzędzie i 4 niezależnymi LCD do sterowania systemem, po jednym dla każdego rzędu. Dostępnych jest 8 LCD dla niestandardowych etykiet, a każdy rząd zawiera oddzielną magistralę wyboru.

43 139 zł

Kup teraz
ATEM 4 M/E Advanced Panel 40

ATEM 4 M/E Advanced Panel 40

Ten model idealnie dopełnia ATEM Constellation 4 M/E. Zawiera 4 rzędy M/E z 40 przyciskami wejść na każdy rząd i 4 wyświetlacze LCD do sterowania systemem. 32 wyświetlacze LCD pozwalają dostosować etykiety każdego przycisku w każdym rzędzie.

79 275 zł

ATEM 4 M/E Advanced Panel 40

Ten model idealnie dopełnia ATEM Constellation 4 M/E. Zawiera 4 rzędy M/E z 40 przyciskami wejść na każdy rząd i 4 wyświetlacze LCD do sterowania systemem. 32 wyświetlacze LCD pozwalają dostosować etykiety każdego przycisku w każdym rzędzie.

79 275 zł

NOWOŚĆ
ATEM Micro Panel

ATEM Micro Panel

Niedrogi panel sterowania zaprojektowany do pracy z ATEM Software Control. Zawiera przyciski programu i podglądu, kluczy, przejść, makr oraz sterowania faderem. Łączy się przez Bluetooth lub USB typu C.

3 035 zł

Kup teraz
ATEM Camera Control Panel

ATEM Camera Control Panel

Steruj nawet 4 kamerami jednocześnie, w tym przysłoną, migawką, balansem bieli, master gain, poziomem referencyjnej czerni, RGB i nie tylko.

13 219 zł

Kup teraz
GPI and Tally Interface

GPI and Tally Interface

Dodaje 8 styków przekaźnikowych tally do dowolnego miksera ATEM

2 245 zł

Kup teraz
Blackmagic Universal Rack Shelf

Blackmagic Universal Rack Shelf

Zbuduj niestandardowe rozwiązanie o szerokości jednego racka z Blackmagic Universal Rack Shelf. Łącz i dopasowuj produkty o szerokości 1/3 i 1/2 racka: Studio Converter, ATEM, HyperDeck Studio, Web Presenter, Teranex Mini i UltraStudio.

429 zł

Kup teraz