ATEM SDI Pro

Najnowocześniejsze na świecie oprogramowanie sterujące mikserami do produkcji na żywo

ATEM SDI może być obsługiwany z panelu sterowania lub za pomocą dołączonego bezpłatnego ATEM Software Control dla Mac lub Windows. ATEM Software Control oferuje jeszcze większą kontrolę i kreatywne możliwości! Możesz na żywo przełączać źródła wideo, dodawać grafiki do puli multimediów, używać przejść i kluczy, zmieniać ustawienia miksera i miksować dźwięk. W przypadku większych produkcji na żywo można nawet uruchomić kilka kopii oprogramowania, aby więcej niż jedna osoba mogła pracować nad programem w tym samym czasie.

Kup teraz online

Elegancki i intuicyjny interfejs

ATEM Software Control posiada interfejs zaprojektowany z myślą o szybkości i dokładności. Zawiera oddzielne strony, które ułatwiają znalezienie potrzebnych elementów sterujących dla każdej z głównych funkcji miksera, takich jak sterowanie, audio, makra, multimedia i sterowanie dekiem. Strona Miksera posiada znajomy układ z przyciskami dla źródeł, przejść, kluczy i innych. Ponadto ma również palety umożliwiające dostosowywanie przejść, kluczy i odtwarzaczy multimedialnych. Strona Multimedia pozwala zarządzać wszystkimi plikami graficznymi i dodawać je do miksera, podczas gdy strona Audio umożliwia sterowanie wbudowanym wielokanałowym mikserem audio Fairlight.

Switcher interface
Mikser

Rób cięcia na żywo, dostosowuj ustawienia miksera i klucze, dodawaj przejścia, nakładaj grafiki i nie tylko.

Media interface
Multimedia

Dodaj 20 plików graficznych RGBA z kadrami. Można ich użyć do nagłówków, znaków firmowych, dolnych belek i więcej.

Audio interface
Audio

Profesjonalny 12-kanałowy mikser audio Fairlight z faderami, 6-pasmowym korektorem, kompresorem, ogranicznikiem i nie tylko.

Camera interface
Kamera

Steruj i dokonuj korekcji kolorów kamer poprzez wyjścia SDI do modeli Blackmagic Studio Camera 4K.

Full virtual switcher control panel!

Sterowanie mikserem

W pełni wirtualny panel sterowania mikserem.

Z ATEM uzyskasz najbardziej efektywny przepływ pracy przy produkcji na żywo. Magistrala programu działa zawsze na żywo i umożliwia bezpośrednie miksowanie źródeł. Wybierając źródło, natychmiast wejdzie ono na antenę. Z kolei zaawansowana magistrala podglądu pozwala na dokonywanie selekcji i ich podgląd na monitorze, zanim zostaną wprowadzone na antenę. W ten sposób widać, co jest już gotowe do wejścia na antenę i rozpocząć nadawanie, naciskając przyciski CUT lub AUTO. Korzystanie z magistrali podglądu pomaga zobaczyć następne źródło przejścia, co pozwala pewnie sterować produkcją na żywo.


Transition Control

Sterowanie przejściami

Blok sterowania przejściami zapewnia sprawny dostęp do szybkiego wybierania stylów przejść i ustawiania na bieżąco czasu podczas produkcji na żywo. Wybieraj spośród przejść typu MIX, DIP, WIPE lub nawet DVE, a następnie użyj przycisku AUTO, aby uruchomić przejścia natychmiast po przełączeniu źródeł, lub użyj drążka fadera do w pełni ręcznego sterowania.


Transition Settings

Ustawienia przejść

ATEM Software Control pozwala na szybki dostęp do wszystkich ustawień przejść i dokonywanie precyzyjnych regulacji przed wprowadzeniem ich na antenę. Paleta przejść posiada szeroki zakres modyfikacji. Wystarczy wybrać rodzaj przejścia i dostosować jego parametry. Przy tak wielu możliwościach wyboru będziesz w stanie tworzyć idealne przejścia w Twojej produkcji!


Upstream Keyer

Klucz upstream

Elementy sterowania oprogramowania pozwalają na precyzyjną regulację, zapewniając szybkie i harmonijne kluczowanie. Zielone i niebieskie tła ekranów nigdy nie są idealnie gładkie, dlatego tak ważne jest posiadanie zaawansowanych elementów sterownia kluczami. Uzyskujesz precyzyjną kontrolę nad parametrami kluczy, takimi jak kolor, korekcja rozlania/flary, korekcja koloru pierwszego planu i nie tylko.


Downstream Keyer

Klucz downstream

ATEM SDI posiada klucz downstream do dodawania znaków firmowych, logotypów i dolnych belek do strumienia wyjściowego programu. Wystarczy załadować obrazy w formacie PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG czy TIFF za pomocą kanału alfa do puli multimediów i wysłać do odtwarzacza multimedialnego w celu kluczowania! Kluczowanie downstream idealnie nadaje się do grafik, które chcesz nałożyć na swój program.


Auto Transition

Przejście AUTO

Można dostosować czas trwania przejścia, a następnie użyć przycisku AUTO w celu osiągnięcia płynnych i perfekcyjnie zgranych w czasie przejść. Gdy przycisk AUTO jest włączony, przełączanie między źródłami automatycznie doda przejście. Używaj AUTO do przejść typu MIX, DIP, WIPE i innych. Przycisk AUTO ustawiony na tryb programu/podglądu uruchamia przejście.


DVE Settings

Ustawienia DVE

DVE ATEM SDI może być użyte nie tylko do efektów obrazu w obrazie, ale również do ekscytujących przejść DVE. Paleta przejść w aplikacji ATEM Software Control umożliwia precyzyjne sterowanie wszystkimi opcjami DVE. Wybierz spośród 16 spektakularnych przejść DVE, aby Twój program był jeszcze bardziej ekscytujący. Przejścia DVE można również odwrócić.


Preview Transition

Przejście w trybie podglądu

Gdy wybrane zostanie przełączanie stylu programu/podglądu, przejście w trybie podglądu pozwala na wypróbowanie skomplikowanych, wielowarstwowych kluczy na zielonym tle zanim zostaną użyte na antenie! Podgląd wideo można wyświetlić na multiview w modelach ATEM SDI Pro i Extreme. Zastosowanie przejścia w trybie podglądu jest najlepszym sposobem upewnienia się, że przejście jest idealne przed wyemitowaniem go.


Fade To Black

Zaciemnienie

Gdy program się zaczyna, ma przerwę reklamową lub kończy, użyj przycisku zaciemnienia (fade to black, FTB), aby wszystkie warstwy zaniknęły w górę lub w dół dokładnie w tym samym tempie. Zaciemnienie jest ostatnią warstwą miksera, dzięki czemu można mieć pewność, że każda warstwa wideo i graficzna oraz każde źródło jest razem czysto wyciemnione i idealnie zsynchronizowane.

Camera Control

Sterowanie kamerą

ATEM SDI może zapewnić pełne sterowanie kamerami bezpośrednio z ATEM Software Control. Wystarczy podłączyć kamerę Blackmagic Studio lub URSA Broadcast G2, aby uzyskać pełne sterowanie kamerą! Cała komunikacja z kamerą odbywa się poprzez sygnał zwrotny SDI. Steruj lampką tally, balansem bieli, ISO i migawką, a także przysłoną, ostrością i zoomem w obsługiwanych obiektywach. W kamerach wbudowany jest korektor kolorów podstawowych DaVinci, co pozwala dokonywać profesjonalnych korekcji barwnych podczas produkcji na żywo, aby uzyskać innowacyjny, ekscytujący wygląd filmów cyfrowych. Oprogramowanie sterujące pozwala na wybór tradycyjnego układu CCU i układu korektora kolorów DaVinci. Dla zaawansowanego użytkowania można dodać ATEM Camera Control Panel.


Multimedia

Przeciągnij, upuść i używaj ich w swoim mikserze

Drag and drop media to use it with your switcher!

Odtwarzacz multimedialny

ATEM SDI posiada odtwarzacz multimedialny umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w puli multimediów. Pula multimediów przechowuje pliki w pamięci flash, dzięki czemu są one zapisywane w mikserze nawet przy wyłączonym zasilaniu. Obsługuje formaty PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG oraz TIFF. Pliki z kanałami alfa można używać jako znaki firmowe, dolne belki, nagłówki i nie tylko!

Pula multimediów

ATEM Software Control pozwala przenieść metodą „przeciągnij i upuść” do 20 plików grafik RGBA do puli multimediów na ATEM SDI. Następnie odtwarzacz multimedialny umożliwia wyświetlanie grafiki jako źródła wideo na żywo. Za pomocą zawartej wtyczki do Photoshopa można przesyłać grafikę bezpośrednio z Photoshopa do miksera, co jest idealne do szybkiego umieszczania spersonalizowanych grafik na antenie!

Professional multi channel audio mixer!

Audio

Profesjonalny, wielokanałowy mikser audio!

Oprogramowanie ATEM Control ma wbudowany, wielokanałowy mikser audio, który pozwala niezależnie regulować poziom i balans ze wszystkich wejść audio. Wewnętrzny mikser audio posiada do 20 kanałów audio z SDI i wejścia mikrofonowe. Każde wejście ma niezależny, sześciopasmowy korektor parametryczny, ogranicznik, ekspander, bramkę szumów oraz pełne panoramowanie. Wszystkie wejścia mają mierniki, aby zawsze można było zobaczyć poziomy źródła. Posiada przyciski do włączania dźwięku dla każdego źródła w programie oraz do podążania dźwięku za obrazem (AFV) podczas przełączania między źródłami. Jest też master fader służący do regulacji dźwięku zmiksowanego, końcowego programu, który jest wysyłany wraz z wideo.


Audio equalizer screenshot

Korektor parametryczny

Dobra korekcja dźwięku jest sekretem dobrego brzmienia transmisji! Wbudowany mikser audio Fairlight posiada 6-pasmowy korektor parametryczny na każdym kanale wejściowym. Można regulować 6 oddzielnych pasm częstotliwości w celu wzmocnienia, zwiększenia lub wyciszenia dźwięku. Wejścia mikrofonowe można wyregulować tak, aby były czyste i łatwe do zrozumienia, podczas gdy inne wejścia mogą pozostać nietknięte.

Audio dynamics screenshot

Dynamiczne przetwarzanie

Wewnętrzny mikser audio Fairlight posiada również wysokiej jakości kompresor, ogranicznik, ekspander i bramkę szumów na każdym kanale wejściowym audio. Kompresor i ogranicznik zatrzymują poziomy mikrofonów przed nadmierną głośnością i zniekształceniami. Bramka szumów eliminuje szumy tła w mikrofonach. Dynamika naprawdę ułatwia umiejscowienie różnych kanałów w całościowym miksowaniu dźwięku!

Switcher Settings - General Switcher Settings - Audio Switcher Settings - Multiview Switcher Settings - Labels Switcher Settings - HyperDeck Switcher Settings - Remote

Informacje ogólne

Audio

Multiview

Etykiety

HyperDeck

Zdalne sterowanie

Ustawienia miksera

Szybko dostosowuj ustawienia miksera do swojego programu

Dzięki ATEM Software Control przygotowanie do nowych zadań jest proste. Ustawienia miksera są logicznie uporządkowane, co pozwala szybko je zmieniać. Domyślnie ATEM SDI automatycznie wybiera standard wideo w oparciu o urządzenie podłączone do wejścia 1, jednak można też zmienić standard wideo miksera na dowolny określony standard wideo 720 HD i 1080 HD. Można również dostosować etykiety wejść, które będą używane do śledzenia źródeł podczas korzystania z zewnętrznych paneli sprzętowych lub ATEM Software Control, a nawet dostosować multiview, w tym ustawienie trybu programu/podglądu, mierniki poziomu dźwięku i nie tylko. Można też sterować HyperDeckami w celu zdalnego uruchamiania i używać ich do odtwarzania mediów ruchomych.


Switcher Snapshot

Natychmiastowe przywracanie ustawień

ATEM SDI pozwala na szybkie zapisanie ustawień miksera w dowolnym momencie, co oznacza, że można je natychmiast przywrócić. Stan miksera jest zapisywany jako plik XML. Aby wprowadzić zmiany, można nawet edytować pliki. Jeśli zaczniesz rozwijać swoją działalność, możesz użyć XML z ATEM SDI w innych modelach mikserów ATEM. Możesz też użyć pliku XML z ATEM SDI w największych mikserach ATEM Constellation. Stan miksera można zapisać w dowolnym momencie lub ustawić ATEM Software Control na automatyczne zapisywanie w regularnych odstępach czasu, przy czym starsze wersje plików zostaną zachowane. Podczas zapisywania stanu miksera, zapisywane są nie tylko ustawienia, ale także cała zawartość puli multimediów! Wszystko po prostu działa!

Create Macros

Tworzenie makr

Makra pozwalają zautomatyzować złożone sekwencje działań na mikserze, które byłyby trudne do wykonania podczas produkcji na żywo, gdyby trzeba było ręcznie naciskać wiele przycisków. Można nagrywać przejścia między źródłami, efekty kluczowania, grafiki i inne. Po prostu otwórz okno makra, wybierz nagrywanie i obsługuj mikser jak zwykle. Działania te są automatycznie przechowywane w ATEM SDI i mogą być również zapisywane jako pliki XML, dzięki czemu można edytować i łączyć wiele makr razem. Aby używać makr, wystarczy nacisnąć przycisk makr. Makra są również dostępne na zewnętrznych panelach sprzętowych. Można je uruchamiać z wielu miejsc, również z ATEM Software Control.

Create Macros
HyperDeck Control

Sterowanie HyperDeck

ATEM SDI współpracuje z nagrywarkami Blackmagic HyperDeck Studio, co umożliwia wykorzystanie wcześniej nagranych klipów w programach na żywo! Można podłączyć do 4 HyperDecków jako źródeł, wyświetlić listę klipów na każdym z nich, wybrać klip, przewinąć, prerollować i odtworzyć w dowolnym momencie. Jest idealny do dodawania do programu na żywo wstępnie nagranych spotów, reklam, napisów końcowych i nie tylko. Ustaw HyperDeck do odtwarzania spotów reklamowych podczas wydarzeń, a wszystko w sposób zautomatyzowany dzięki sterowaniu HyperDeck i makrom! HyperDeck może być też wykorzystywany do tworzenia zabawnych scenerii dla wideoklipów i animowanego tła do kluczowania postaci – wszystko to idealnie zsynchronizowane!

Multiple Users

Miksuj program

Steruj kamerami

Miksuj dźwięk

Organizuj media

Multiple Users

Wielu użytkowników

Produkcja dużych imprez na żywo, takich jak wydarzenia sportowe i edukacyjne, koncerty oraz nabożeństwa, wymaga wysokowydajnego zespołu składającego się z kreatywnych ludzi, sprawnie współpracujących ze sobą. Połączenie Ethernet ATEM SDI pozwala na używanie wielu paneli sterowania w tym samym czasie. Można uruchomić wiele kopii ATEM Software Control, gdzie różne osoby mogą przełączać, zarządzać mediami, miksować dźwięk i sterować kamerami, a wszystko to z różnych komputerów, tak aby nie przeszkadzać sobie nawzajem podczas pracy. Aby uzyskać najlepszą wydajność, podczas pracy nad dużym wydarzeniem na żywo można nawet dodać panele sprzętowe, a nawet zdalnie korzystać z oprogramowania przez internet z dowolnego miejsca na planecie!

Next Page - Rozpoczęcie pracy

Następna strona

Rozpoczęcie pracy

Learn more about Rozpoczęcie pracy Arrow

Learn more about Edycja Arrow

Learn more about Advanced Panel Arrow

Learn more about Sterowanie Arrow

Learn more about Specyfikacje Arrow

ATEM SDI

ATEM SDI

ATEM SDI

Przystępny cenowo mikser do transmisji na żywo z 4 wejściami 3G-SDI z konwersją standardów, wyjściem USB na kamerę internetową, mikserem audio z korektorem i dynamiką, DVE 2D, przejściami, kluczem chroma do zielonego ekranu, 20 kadrami na nagłówki i dużo więcej!

1 555 zł

Kup teraz online 1 555 zł
ATEM SDI Pro ISO

ATEM SDI Pro ISO

Kompaktowy mikser do transmisji na żywo z 4 wejściami 3G-SDI z konwersją standardów, wbudowanym sprzętowym silnikiem strumieniowym, multiview, USB na kamerę internetową, DVE, kluczem chroma, odtwarzaczem multimedialnym i nagrywaniem ISO z wszystkich 4 wejść wideo.

3 575 zł

Kup teraz online 3 575 zł
ATEM SDI Extreme ISO

ATEM SDI Extreme ISO

Zaawansowany mikser do transmisji na żywo z 8 wejściami 3G-SDI z konwersją standardów, wbudowanym sprzętowym silnikiem strumieniowym, multiview, USB na kamerę internetową, DVE, kluczem chroma, odtwarzaczem multimedialnym i nagrywaniem ISO z wszystkich 8 wejść wideo.

6 775 zł

Kup teraz online 6 775 zł