ATEM Mini Pro

ATEM Software Control

Najnowocześniejsze na świecie oprogramowanie sterujące dla mikserów

ATEM Mini może być obsługiwany z panelu sterowania lub można nim sterować za pomocą dołączonego bezpłatnego oprogramowania ATEM Software Control dla Mac lub Windows. ATEM Software Control oferuje jeszcze większą kontrolę i kreatywne możliwości! Możesz na żywo przełączać źródła wideo, dodawać grafiki do puli multimediów, używać przejść i kluczy, zmieniać ustawienia miksera i miksować dźwięk. W przypadku większych produkcji na żywo można nawet uruchomić kilka kopii oprogramowania, aby więcej niż jedna osoba mogła pracować nad programem w tym samym czasie.

Kup teraz online

Elegancki i intuicyjny interfejs

ATEM Software Control posiada interfejs specjalnie zaprojektowany pod kątem szybkości i dokładności. Zawiera oddzielne strony, które ułatwiają znalezienie potrzebnych elementów sterujących dla każdej z głównych funkcji miksera, takich jak sterowanie, audio, makra, multimedia i sterowanie nagrywarką. Strona miksera posiada znajomy układ z przyciskami dla źródeł, przejść, kluczy i innych. Dodatkowo strona miksera ma również palety umożliwiające dostosowywanie przejść, kluczy i odtwarzaczy multimedialnych. Pozwala zarządzać wszystkimi plikami graficznymi i dodawać je do miksera, podczas gdy strona z funkcjami audio umożliwia sterowanie wbudowanym wielokanałowym mikserem audio Fairlight.

Switcher interface
Mikser

Dostosowuj ustawienia miksera, rób cięcia na żywo, dostosowuj klucze, dodawaj przejścia, nakładaj grafiki i wiele więcej.

Media interface
Multimedia

Dodaj do 20 plików grafik RGBA z kadrami. Mogą one być użyte do nagłówków, znaków firmowych, belek u dołu ekranu i innych.

Audio interface
Audio

Profesjonalny 12-kanałowy mikser audio Fairlight z faderami, 6-pasmowym korektorem, kompresorem, limiterem i nie tylko.

Camera interface
Kamera

Steruj kamerami i koryguj ich barwy za pomocą podłączenia HDMI do Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K i 6K.

Mikser

W pełni wirtualny panel sterowania mikserem

Full virtual switcher control panel!

Z ATEM uzyskasz najbardziej efektywny przepływ pracy przy produkcji na żywo. Magistrala programu działa zawsze na żywo i umożliwia bezpośrednie miksowanie źródeł. Wybierając źródło, natychmiast wejdzie ono na antenę. Można również wykorzystać zaawansowaną magistralę podglądu, która pozwala na dokonywanie selekcji i podglądanie ich na monitorze za pomocą wyjścia HDMI, zanim zostaną wprowadzone na antenę. W ten sposób widać, co jest już gotowe do wejścia na antenę i rozpocząć nadawanie, naciskając przyciski CUT lub AUTO. Korzystanie z magistrali podglądu pomaga zobaczyć następne źródło przejścia, dzięki czemu można pewnie kontrolować produkcję na żywo.

Transition Control

Przejścia

Blok sterowania przejściami zapewnia sprawny dostęp do szybkiego wybierania stylów przejść i ustawiania na bieżąco czasu podczas produkcji na żywo. Wybieraj spośród przejść typu MIX, DIP, WIPE lub nawet DVE, a następnie użyj przycisku AUTO, aby wywołać przejścia natychmiast po przełączeniu źródeł, lub użyj drążka fadera do całkowicie ręcznego sterowania!

Transition Settings

Ustawienia przejść

ATEM Software Control pozwala na szybki dostęp do wszystkich ustawień przejść i precyzyjne regulacje przed wprowadzeniem ich na antenę. Paleta przejść posiada szeroki zakres modyfikacji. Wystarczy wybrać rodzaj przejścia i dostosować jego parametry. Przy tak szerokich możliwościach wyboru będziesz w stanie tworzyć idealne przejścia w Twojej produkcji

Upstream Keyer

Klucz upstream

Gdy potrzebujesz szybkiego i harmonijnego kluczowania, oprogramowanie sterujące pozwala na precyzyjną regulację. Zielone i niebieskie tła ekranów nigdy nie są idealnie gładkie, dlatego tak ważne jest posiadanie zaawansowanych elementów sterownia kluczami, umożliwiających obsługę każdego rodzaju kluczy. Uzyskaj precyzyjną kontrolę nad parametrami kluczy, takimi jak kolor, korekcja rozlania/flary, korekcja koloru pierwszego planu i wiele innych.

Downstream Keyer

Klucz downstream

ATEM Mini jest wyposażony w klucz downstream do dodawania znaków firmowych, logotypów i belek na dole ekranu do strumienia wyjściowego programu. Wystarczy dodać obrazy w formacie PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG czy TIFF za pomocą kanału alfa do puli multimediów i wysłać do odtwarzacza multimediów w celu kluczowania! Ponieważ jest to kluczowanie downstream, idealnie nadaje się do grafik, które chcesz nałożyć na swój program wideo.

Auto Transition

Przejście AUTO

Możesz dostosować czas trwania przejścia i użyć przycisku AUTO w celu osiągnięcia płynnych i perfekcyjnie zgranych w czasie przejść. Gdy przycisk AUTO jest włączony, przełączanie między źródłami spowoduje automatyczne dodanie przejścia. Używaj AUTO do przejść typu MIX, DIP, WIPE i innych! Gdy AUTO jest ustawiony na tryb programu/ podglądu, przestawia się na wyzwalanie przejść.

DVE Settings

Ustawienia DVE

DVE ATEM Mini może być użyte nie tylko do efektów obrazu w obrazie, ale również do ekscytujących przejść DVE. Paleta przejść w aplikacji ATEM Software Control umożliwia precyzyjne sterowanie wszystkimi opcjami DVE. Wybierz spośród 16 spektakularnych przejść DVE, aby Twój program był jeszcze bardziej ekscytujący. Przejścia DVE można również odwrócić.

Preview Transition

Podgląd przejścia

Gdy wybrane zostanie przełączanie stylu programu/podglądu, podgląd przejścia pozwala na wypróbowanie złożonych, wielowarstwowych kluczy na zielonym tle zanim zostaną użyte na antenie! Wideo podglądu można zobaczyć na monitorze, gdy wyjście wideo HDMI jest ustawione na tryb podglądu. Zastosowanie przejścia w trybie podglądu jest najlepszym sposobem upewnienia się, że przejście jest idealne przed jego wyemitowaniem.

Fade To Black

Zaciemnienie

Gdy program się zaczyna, ma przerwę reklamową lub kończy, użyj przycisku zaciemnienia (fade to black, FTB), aby wszystkie warstwy zaniknęły w górę lub w dół dokładnie w tym samym tempie. Zaciemnienie jest ostatnią warstwą miksera, dzięki czemu można mieć pewność, że każda warstwa wideo i graficzna oraz każde źródło jest razem czysto zaciemnione i idealnie zsynchronizowane!

Sterowanie kamerą

Camera Control

ATEM Mini może zapewnić pełne sterowanie kamerami bezpośrednio z aplikacji ATEM Software Control. W tym celu, wystarczy podłączyć kamerę Blackmagic Pocket Cinema do ATEM Mini. Cała komunikacja między urządzeniami odbywa się przez HDMI, więc nie ma potrzeby ustawiania. Steruj lampką tally, balansem bieli, ISO i migawką, a także przysłoną, ostrością i zoomem w obsługiwanych obiektywach. W kamerę wbudowany jest nawet korektor kolorów podstawowych DaVinci, co pozwala wykroczyć daleko poza zwykły balans kolorów w kamerze i wprowadzać innowacje w zakresie cyfrowego wyglądu filmów w produkcji na żywo. Oprogramowanie pozwala na wybór tradycyjnego układu CCU lub układu korektora kolorów DaVinci. Dla zaawansowanego użytkowania można dodać ATEM Camera Control Panel.

Multimedia

Przeciągnij, upuść i używaj ich w swoim mikserze

Drag and drop media to use it with your switcher!

Odtwarzacz multimedialny

ATEM Mini posiada odtwarzacz multimedialny umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w puli multimediów. Pula multimediów przechowuje pliki na pamięci masowej flash, dzięki czemu są one zapisywane w mikserze nawet po wyłączeniu zasilania. Obsługuje formaty PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG oraz TIFF. Pliki z kanałami alfa można używać jako znaki firmowe, belki na dole ekranu, tytuły i nie tylko!

Pula multimediów

ATEM Software Control pozwala przenieść metodą „przeciągnij i upuść” do 20 plików grafik RGBA do puli multimediów na ATEM Mini. Następnie odtwarzacz multimedialny umożliwia wyświetlanie grafiki jako źródła wideo na żywo! Za pomocą zawartej wtyczki do Photoshopa można przesyłać grafikę bezpośrednio z Photoshopa do miksera, co jest idealne do szybkiego umieszczania spersonalizowanych grafik na antenie!

Professional multi channel audio mixer!

Audio

Profesjonalny, wielokanałowy mikser audio

Oprogramowanie ATEM Control ma wbudowany, wielokanałowy mikser audio, który pozwala niezależnie regulować poziom i balans ze wszystkich wejść audio. Wewnętrzny mikser audio posiada do 12 kanałów dźwięku z 4 wejść HDMI oraz 2 wejścia mikrofonowe. Każde z 12 wejść ma niezależny, 6-pasmowy korektor parametryczny, ogranicznik, ekspander oraz bramkę szumów, jak również pełne panoramowanie. Wszystkie wejścia mają mierniki, aby zawsze można było zobaczyć poziomy źródła. Posiada przyciski do włączania dźwięku dla każdego źródła w programie oraz do podążania dźwięku za obrazem (AFV) podczas przełączania między źródłami. Jest też master fader służący do regulacji dźwięku zmiksowanego, końcowego programu, który jest wysyłany wraz z wideo.

Audio equalizer screenshot

Korektor parametryczny

Dobra korekcja dźwięku jest sekretem dobrego brzmienia transmisji! Wbudowany mikser audio Fairlight posiada 6-pasmowy korektor parametryczny na każdym kanale wejściowym. Można regulować 6 oddzielnych pasm częstotliwości w celu wzmocnienia, zwiększenia lub wyciszenia dźwięku. Oznacza to, że wejścia mikrofonowe mogą zostać wyregulowane tak, aby były czyste i łatwe do zrozumienia, podczas gdy inne wejścia mogą pozostać nietknięte.

Audio dynamics screenshot

Dynamiczne przetwarzanie

Wewnętrzny mikser audio Fairlight posiada również wysokiej jakości kompresor, ogranicznik, ekspander i bramkę szumów na każdym kanale wejściowym audio. Kompresor i ogranicznik zatrzymują poziomy mikrofonów przed nadmierną głośnością i zniekształceniami. Bramka szumów eliminuje szumy tła w mikrofonach. Dynamika naprawdę ułatwia umiejscowienie różnych kanałów w całościowym miksowaniu dźwięku!

Ustawienia miksera

Szybko dostosowuj ustawienia miksera do swojego programu

Dzięki ATEM Software Control przygotowanie do nowych zadań jest proste. Ustawienia miksera są logicznie uporządkowane, dzięki czemu można je szybko zmieniać. Domyślnie ATEM Mini automatycznie wybiera standard wideo w oparciu o urządzenie podłączone do wejścia 1, jednak można też zmienić standard wideo miksera na dowolny standard wideo 720 HD i 1080 HD. Można również dostosować etykiety wejść, które będą używane do śledzenia źródeł podczas korzystania z zewnętrznych paneli sprzętowych lub z ATEM Software Control. Można nawet dostosować multiview do własnych potrzeb, w tym ustawienie trybu programu/podglądu, mierniki poziomu dźwięku i wiele innych. Można nawet sterować dyskami HyperDecks w celu zdalnego uruchamiania i używać ich do odtwarzania mediów ruchomych!

Switcher Settings - General Switcher Settings - Audio Switcher Settings - Multiview Switcher Settings - Labels Switcher Settings - HyperDeck Switcher Settings - Remote

Ogólne

Audio

Multiview

Etykiety

HyperDeck

Zdalne sterowanie

Natychmiast przywracaj ustawienia

ATEM Mini pozwala na szybkie zapisanie ustawień miksera w dowolnym momencie, które można natychmiast przywrócić. Status miksera jest zapisywany jako plik XML. Aby wprowadzić zmiany, można nawet edytować pliki. Jeśli zaczniesz rozwijać swoją działalność, możesz użyć konfiguracyjnego XML z ATEM Mini w innych modelach mikserów ATEM. Co więcej, możesz użyć pliku ustawień XML z ATEM Mini w największym mikserze ATEM Constellation 8K. Wszystko po prostu działa! Status miksera można zapisać w dowolnym momencie lub ustawić ATEM Software Control na automatyczne zapisywanie w regularnych odstępach czasu, przy czym starsze wersje plików zostaną zachowane. Podczas zapisywania statusu miksera zapisywane są nie tylko ustawienia, ale także cała zawartość puli multimediów!

Switcher Snapshot

Tworzenie makr

Makra pozwalają zautomatyzować złożone sekwencje działań na mikserze, które byłyby trudne do wykonania podczas produkcji na żywo, gdyby trzeba było ręcznie naciskać wiele przycisków. Można nagrywać przejścia między źródłami, efekty kluczowania, grafiki i inne. Po prostu otwórz okno makra, wybierz nagrywanie i obsługuj mikser jak zwykle. Działania są automatycznie przechowywane w ATEM Mini i mogą być też zapisane jako pliki XML, dzięki czemu można edytować i łączyć wiele makr razem. Aby używać makr, wystarczy nacisnąć przycisk makr! Makra są również dostępne na zewnętrznych panelach sprzętowych. Można je uruchamiać z wielu miejsc, również z ATEM Software Control.

Create Macros

Sterowanie HyperDeck

HyperDeck Control

ATEM Mini współpracuje z rejestratorami Blackmagic HyperDeck Studio Mini, co umożliwia wykorzystanie wcześniej nagranych klipów w programach na żywo! Można podłączyć do 4 nagrywarek HyperDeck jako źródeł, wyświetlić listę klipów na każdej z nich, wybrać klip, wywołać go, wstępnie przewinąć i odtworzyć w dowolnym momencie. Idealnie nadaje się do dodawania do Twojego programu na żywo wstępnie nagranych spotów, reklam, napisów końcowych i nie tylko. Ustaw HyperDeck do odtwarzania spotów reklamowych podczas wydarzeń, a wszystko w sposób zautomatyzowany dzięki sterowaniu HyperDeck i makrom! HyperDeck może być również wykorzystywany do tworzenia zabawnych scenerii dla wideoklipów, jak również animowanego tła do kluczowania postaci — wszystko to idealnie zsynchronizowane!

Wielu użytkowników

Produkcja dużych imprez na żywo, takich jak wydarzenia sportowe i edukacyjne, koncerty oraz nabożeństwa, wymaga wysokowydajnego zespołu składającego się z kreatywnych ludzi, sprawnie współpracujących ze sobą. Połączenie Ethernet ATEM Mini pozwala na używanie wielu paneli sterowania w tym samym czasie. Można uruchomić wiele kopii ATEM Software Control, gdzie różne osoby mogą miksować, zarządzać mediami, miksować dźwięk i sterować kamerami, a wszystko to z różnych komputerów, tak aby nie przeszkadzać sobie nawzajem podczas pracy. Aby uzyskać najlepszą wydajność, podczas pracy nad dużym wydarzeniem na żywo można nawet dodać panele sprzętowe. A nawet zdalnie korzystać z oprogramowania przez internet z dowolnego miejsca na planecie!

Multiple Users

Miksuj program

Steruj kamerami

Miksuj dźwięk

Organizuj media

Multiple Users
Next Page - Rozpoczęcie pracy

Następna strona

Rozpoczęcie pracy

Learn more about Rozpoczęcie pracy Arrow

Learn more about Edycja Arrow

Learn more about Advanced Panel Arrow

Learn more about Sterowanie Arrow

Learn more about Specyfikacje Arrow

ATEM Mini

ATEM Mini Pro

ATEM Mini Pro

Zaawansowany mikser do produkcji na żywo z 4 wejściami HDMI, sprzętowym silnikiem strumieniowym, nagrywaniem na dyski USB, wyjściem kamery internetowej USB, mikserem audio, DVE 2D, przejściami, kluczem chroma zielonego ekranu, 20 kadrami na nagłówki i więcej.

1 355 zł

Kup teraz online 1 355 zł
ATEM Mini Pro ISO

ATEM Mini Pro ISO

Ten model posiada wszystkie funkcje ATEM Mini Pro i dodatkowo 5 strumieni nagrywania dla czystych sygnałów ze wszystkich wejść. Projekt DaVinci jest zapisywany do edycji i połączony ponownie z plikami Blackmagic RAW w celu wykończenia w Ultra HD.

2 245 zł

Kup teraz online 2 245 zł
ATEM Mini Extreme

ATEM Mini Extreme

Prawdziwie profesjonalny model z łącznie 8 wejściami HDMI, 16 oknami multiview, 4 kluczami ATEM Advanced Chroma Keyers, SuperSource z 4 dodatkowymi DVE, 2 wyjściami HDMI, 2 portami USB i bardziej zaawansowanym panelem sterowania.

4 459 zł

Kup teraz online 4 459 zł
ATEM Mini Extreme ISO

ATEM Mini Extreme ISO

Ten model ma wszystkie funkcje ATEM Mini Extreme i dodatkowo 9 strumieni nagrywania dla czystych sygnałów ze wszystkich wejść. Projekt DaVinci jest zapisywany do edycji i połączony ponownie z plikami Blackmagic RAW w celu wykończenia w Ultra HD.

5 789 zł

Kup teraz online 5 789 zł
ATEM Streaming Bridge

ATEM Streaming Bridge

Nowy konwerter wideo, który pozwala na odbiór transmisji H.264 z każdego ATEM Mini Pro i skonwertuje ją do formatu wideo SDI i HDMI, abyś mógł ją wysłać do zdalnych lokalizacji w lokalnej sieci Ethernet lub globalnie przez internet.

1 179 zł

Znajdź sprzedawcę
ATEM 1 M/E Advanced Panel 10

ATEM 1 M/E Advanced Panel 10

Ten model ma pojedynczy rząd M/E z 10 przyciskami wejść i 1 wyświetlacz LCD do sterowania systemem z kolorami i etykietami LCD dostosowywanymi przez użytkownika. Jest również dżojstik do DVE i t-bar fader.

13 219 zł

Znajdź sprzedawcę
ATEM Camera Control Panel

ATEM Camera Control Panel

Steruj nawet 4 kamerami jednocześnie, w tym przysłoną, migawką, balansem bieli, master gain, poziomem referencyjnej czerni, RGB i nie tylko.

13 219 zł

Znajdź sprzedawcę