HyperDeck Shuttle HD

Zaawansowany system operacyjny przeznaczony dla filmu i telewizji

HyperDeck Shuttle posiada takie samo zaawansowane oprogramowanie Blackmagic OS, jak cyfrowe kamery filmowe Blackmagic Design. To zaawansowany system operacyjny, zaprojektowany z myślą o surowych wymaganiach technicznych branży filmowej i telewizyjnej. Wszystkie ustawienia dla nagrywania, monitorowania, audio, dysków i ustawień są dostępne za dotknięciem jednego przycisku menu na panelu. Każda funkcja HyperDecka na Blackmagic OS działa jako samodzielna aplikacja. Wszystkie funkcje działają płynnie, bez uczucia spowolnienia lub opóźnienia, a stabilność jest wyjątkowa. Co najlepsze, Blackmagic OS jest aktualizowany, oferując Ci więcej funkcji w przyszłości!

Znajdź sprzedawcę
Disk Management

Zarządzanie dyskami

Po włożeniu karty SD lub dysku USB typu C, Blackmagic OS wstępnie sprawdzi zdatność nośnika do nagrywania. Dioda LED zaświeci się wtedy na zielono. Podczas nagrywania dioda LED będzie czerwona, a podczas odtwarzania zielona. Nagrywany aktualnie dysk jest również wyświetlany w zakładce MEDIA.

Network Services

Usługi sieciowe

HyperDeck Shuttle pozwala uzyskać dostęp do plików zdalnie przez sieć za pomocą protokołu transferu plików FTP. Nie trzeba wyjmować kart pamięci, aby przenieść pliki do i z HyperDecka. Jest to idealne rozwiązanie do zdalnego użytku. Niesamowita wydajność sieciowa oznacza szybkie kopiowanie plików.

System Menus System Menus

Menu systemowe

Record

Nagrywanie

Menu nagrywania zawiera główne ustawienia wideo HyperDecka, w tym wybór wejścia oraz wybór kodeka. Kodeki obejmują ProRes, DNx i H.264 oraz ustawienie telepromptera. W tym menu dostępne są również opcje uruchamiania nagrywania na podstawie stanu wejścia wideo HDMI.

Monitor

Monitor

W menu monitorowania znajdują się szczegółowe ustawienia dla wbudowanego telepromptera. W zależności od sposobu zamontowania telepromptera na kamerze można regulować skalowanie czcionki, marginesy renderowania tekstu, a nawet obracać tekst.

Monitor

Audio

Menu audio zawiera ustawienia liczby kanałów audio do nagrywania, w tym opcje nadawczego standardu PCM lub internetowego standardu strumieniowego AAC. HDMI obsługuje nagrywanie do 8 kanałów audio.

Audio

Pamięć

Opcja pamięci pozwala zobaczyć następny dysk do nagrywania. To ważne, ponieważ HyperDeck Shuttle ma slot na nośniki SD/UHS-II oraz zewnętrzny port na dyski USB typu C. Ponadto można też je formatować.

Storage

Ustawienia

Zakładka Ustawienia pozwala w pełni zindywidualizować HyperDecka. Można tu zmienić język, ustawić datę i czas, tryb jasny lub ciemny, zaktualizować ustawienia sieciowe, wybrać źródło kodu czasowego oraz zmienić pozycje nakładek menu oraz nieprzejrzystość.

Record Menu Record Menu

Menu nagrywania

Codec Codec

Kodek

Ta opcja pozwala wybrać kodeki ProRes, DNxHD lub H.264 do nagrywania wejścia HDMI. Służy on również jako przełącznik trybu odtwarzania. Dostępna jest też opcja telepromptera do wyświetlania plików .rtf i .txt na wyjściu HDMI w postaci przewijanego tekstu.

Trigger Point Trigger Point

Uruchom nagrywanie

Menu to pozwala na rozpoczęcie nagrywania na podstawie sygnału wejściowego wideo, umożliwiając HyperDeckowi jego monitorowanie. Rozpoczyna nagrywanie po otrzymaniu polecenia start/stop lub po rozpoczęciu odliczania kodu czasowego.

Monitor Menu Monitor Menu

Menu monitora

Teleprompter Font Size Teleprompter Font Size

Teleprompter – Rozmiar czcionki

To menu ustawia rozmiar czcionki w teleprompterze. Możesz napisać swój skrypt w zwykłym rozmiarze czcionki, np. 12 punktów, a następnie go powiększyć, używając tego ustawienia. Dzięki temu czcionka jest czytelna i nie wymaga ręcznego powiększania.

Teleprompter Line Spacing Teleprompter Line Spacing

Teleprompter – Odstępy między wierszami

To ustawienie pozwala na zwiększenie odstępów między wierszami telepromptera, co ułatwia czytanie tekstu. Jest ono często nazywane przez projektantów leadingiem i pozwala na zmniejszenie gęstości tekstu na teleprompterze.

Teleprompter Side Margin Teleprompter Side Margin

Teleprompter – Margines boczny

Niektóre monitory mają nadmiarowość lub konstrukcja lustra w kamerze może powodować, że niektóre obszary zostaną obcięte. To ustawienie powoduje zwiększenie marginesu po bokach monitora. Większy margines grupuje tekst ciaśniej na środku wyświetlacza.

Teleprompter Flip Horizontally Teleprompter Flip Horizontally

Teleprompter – Obróć poziomo

To ustawienie spowoduje obrócenie całego tekstu telepromptera w poziomie na monitorze. W niektórych kamerach monitor telepromptera nie może być prawidłowo zamontowany na kamerze, dlatego to ustawienie umożliwia obrócenie tekstu, kompensując to ograniczenie.

Teleprompter Flip Vertically Teleprompter Flip Vertically

Teleprompter – Obróć pionowo

To ustawienie spowoduje odwrócenie całego tekstu telepromptera w pionie na monitorze. W niektórych kamerach monitor telepromptera nie może być prawidłowo zamontowany na kamerze, dlatego to ustawienie umożliwia obrócenie tekstu, kompensując to ograniczenie.

Audio Menu Audio Menu

Menu audio

Record Audio Channels Record Audio Channels

Nagrywane kanały audio

Ta opcja umożliwia wybór, które kanały audio mają być izolowane z wejścia wideo. Można wybrać 2, 4 lub 8 kanałów dźwięku PCM lub 2 kanały dźwięku AAC. Wybór 2 kanałów wspomaga kompatybilność oprogramowania.

Storage Menu Storage Menu

Pamięć

Media 1 Media 1

Nośnik 1

Menu Nośnik 1 jest zawsze ustawione na slot kart SD znajdujący się z tyłu HyperDeck Shuttle.

Media 2 Media 2

Nośnik 2

Menu Nośnik 2 jest ustawione na port USB typu C. Jeśli jest kilka dysków podłączonych przez USB typu C, możesz użyć menu nośników, aby wybrać dysk przeznaczony do nagrywania i odtwarzania przez HyperDeck Shuttle.

USB Spill USB Spill

Rozlanie USB

To ustawienie umożliwia kontynuowanie nagrywania z karty SD na dysk USB. Jeśli karta SD zapełni się podczas nagrywania, zostanie ono domyślnie zatrzymane. Przy włączonym rozlaniu USB, nagrywanie będzie kontynuowane na dysku USB, gdy karta zostanie zapełniona.

Format Media Format Media

Formatowanie nośników

Funkcja formatowania pozwala wymazać i sformatować dysk multimedialny. Nie trzeba w tym celu przenosić nośnika do komputera. Można to zrobić z HyperDeck Shuttle! Dyski mogą być formatowane do HFS+ dla komputerów Mac lub ExFAT dla Windows i Mac.

Setup Menu Setup Menu

Ustawienia

HyperDeck Name HyperDeck Name

Nazwa HyperDecka

Ta funkcja wyświetla indywidualne nazwy HyperDeck Shuttle, które umożliwiają identyfikację wielu HyperDecków! Można je ustawić w oprogramowaniu użytkowym w systemie Mac lub Windows. Przykładami nazw mogą być Dek 1, Dek 2, a nawet numery kamer.

Language Language

Język

Ta funkcja pozwala ustawić język używany w menu i informacjach ekranowych na wyjściu monitorującym. Obsługiwane języki: angielski, chiński, japoński, koreański, hiszpański, francuski, rosyjski, włoski, portugalski, ukraiński, polski i turecki.  

Date Date

Data

Ta funkcja pozwala ustawić datę w zegarze czasu rzeczywistego HyperDeck Shuttle. Ważne, aby ustawić prawidłową datę, aby podczas nagrywania plików data pliku na dysku była prawidłowa.

Time Time

Czas

Ta funkcja pozwala ustawić czas w zegarze czasu rzeczywistego HyperDeck Shuttle. Czas jest też używany przy tworzeniu plików podczas nagrywania. Ponadto zegar służy do obliczania kodu czasowego dnia w generatorze.

Time Zone Time Zone

Strefa czasowa

Ustawienie strefy czasowej pozwala HyperDeck Shuttle na synchronizację nagrań z całego świata z czasem uniwersalnym.

Software Software

Oprogramowanie

Ta opcja pozwala sprawdzić wersję HyperDeck Shuttle. Oprogramowanie można aktualizować, podłączając komputer przez USB lub Ethernet. Często aktualizujemy oprogramowanie o nowe funkcje. Ta opcja pozwoli Ci pozostać na bieżąco!

Camera Number Camera Number

Numer kamery

Umożliwia wybór numeru kamery dla metadanych etykiety camera# w nagrywanych plikach. Litera umożliwia oprogramowaniu wykrywanie kamer, np. podczas używania Sync Bin w DaVinci Resolve do edycji wielokamerowej.

Default Standard Default Standard

Domyślny standard

Jeśli HyperDeck nie wie, jakiego standardu wideo użyć, użyje ustawienia domyślnego. Zawsze będzie nagrywać standardowy sygnał wejściowy wideo. Format ten jest zawsze odtwarzany na dyskach. Jeśli istnieje wiele formatów, najpierw użyje domyślnego standardu.

Menu Appearance Menu Appearance

Menu – Wygląd

Wygląd menu można ustawić na tryb jasny lub ciemny. Wygląd jasny ma białe tło i czarny tekst. Wygląd ciemny ma czarne tło i biały tekst. Ciemny wygląd jest świetny do ciemnych pokoi kontrolnych ze słabym oświetleniem.

Menu Opacity Menu Opacity

Menu – Pokrycie

HyperDeck Shuttle HD wykorzystuje menu nałożone na wyjście wideo. Pozwala zmienić pokrycie, aby można było zobaczyć szczegóły obrazu poniżej menu. To ustawienie umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie pokrycia wyświetlanych menu.

Menu Position Menu Position

Menu – Pozycja

W zależności od wykonywanej pracy może zaistnieć potrzeba przeniesienia menu w inne miejsce na ekranie. Ta opcja pozwoli przesunąć menu do dowolnego rogu ekranu. Domyślnym ustawieniem jest lewy dolny róg ekranu.

Network Protocol Network Protocol

Protokół sieciowy

Protokół sieciowy określa sposób łączenia się HyperDecka Shuttle z siecią Ethernet. Można wybrać DHCP, gdzie HyperDeck Shuttle automatycznie otrzyma adres IP lub statyczny IP, pozwalający na ręczne ustawienie adresu sieciowego.

Network IP Address Network IP Address

Adres IP sieci

Adres IP zostanie ustawiony automatycznie, jeśli używasz DHCP w protokole sieciowym. Gdy używasz DHCP, jest to przydzielony adres IP. W przypadku statycznego IP, w tym miejscu wprowadzisz adres ręcznie.

Network Subnet Mask Network Subnet Mask

Maska podsieci

Jest to ustawienie techniczne i umożliwia administratorowi sieci utworzenie logicznego podrozdziału sieci IP. Nie musisz zmieniać tego ustawienia, gdy używasz DHCP lub możesz wprowadzić wartość, jeśli używasz statycznego IP.

Network Gateway Network Gateway

Brama sieciowa

Brama to adres komputera lub routera sieciowego w sieci, który przekazuje dane do innych sieci, np. do internetu. Ustawienie to jest przypisywane automatycznie w przypadku DHCP lub można ustawić tę wartość ręcznie w przypadku statycznego adresu IP.

Primary DNS Primary DNS

Główny DNS

Ustawienie głównego DNS jest ustawieniem sieciowym i jest wykorzystywane, gdy HyperDeck musi przetłumaczyć czytelną dla człowieka nazwę hosta na adres IP. To ustawienie umożliwia HyperDeckowi odnalezienie i nawiązanie komunikacji z serwerem DNS w celu wyszukania nazwy hosta.

Secondary DNS Secondary DNS

Zapasowy DNS

Ustawienie zapasowego DNS służy jako alternatywny serwer DNS, którego HyperDeck może używać podczas tłumaczenia nazwy hosta na adres IP. To ustawienie umożliwia HyperDeckowi odnalezienie i nawiązanie komunikacji z serwerem DNS w celu wyszukania nazwy hosta.

Timecode Input Timecode Input

Wejście kodu czasowego

Wejście kodu czasowego jest źródłem używanym przy nagrywaniu wideo. Ustawienie wejścia wideo może używać źródeł kodu czasowego HDMI. Lub użyć końcówki ostatniego nagranego klipu lub określonego presetu.

Timecode Preference Timecode Preference

Wybór kodu czasowego

Pozwala na użycie kodu typu „drop frame” lub „non-drop frame”. Po ustawieniu „drop frame”, kod czasowy LCD zacznie używać średników. Kod „drop frame” jest używany do poprawnego kodowania pory dnia przy użyciu standardów 59,94 kl/s.

Timecode Preset Timecode Preset

Preset kodu czasowego

Ta funkcja umożliwia ręczne wprowadzenie określonej wartości dla kodu czasowego. Można przypisać określony czas przed rozpoczęciem nagrywania. Dla większości nadawców czas ten wynosi 1 godzinę, ale może być dowolny.

Timecode Output Timecode Output

Wyjście kodu czasowego

Ta funkcja określa sposób, w jaki HyperDeck Shuttle umieszcza kod czasowy na wyjściu wideo HDMI. Normalnie otrzymujesz stały kod czasowy dla całego odtwarzania, jednakże można użyć innego kodu dla każdego odtwarzanego klipu.

Filename Prefix Filename Prefix

Prefiks nazwy pliku

HyperDeck może dodawać określony tekst jako początek nazw plików używanych w nagranych klipach. To ustawienie umożliwia nadanie niestandardowej nazwy. Można je ustawić na nazwę HyperDecka, numer kamery lub nawet nazwę projektu.

Timestamp File Suffix Timestamp File Suffix

Rozszerzenie pliku znacznika czasu

Umożliwia on włączenie dodatkowego znacznika czasu, dodawanego na końcu nazwy nagrywanego pliku. To ustawienie jest domyślnie wyłączone. Aby dodać datę i godzinę do nazwy pliku, wystarczy włączyć to ustawienie.

Remote Remote

Zdalne sterowanie

Ta opcja włącza i wyłącza zdalne sterowanie. Włączona funkcja aktywuje sterowanie dekiem przez Ethernet. Stan deka można odczytać nawet wtedy, gdy funkcja ta jest wyłączona.

Factory Reset Factory Reset

Przywracanie ustawień

Przycisk przywracania ustawień fabrycznych służy do przywracania wszystkich ustawień HyperDeck Shuttle do ich domyślnych wartości. To świetne rozwiązanie dla zmiany ustawień i chęci przywrócenia wszystkich funkcji do znanego stanu przed kolejnym zadaniem

Next Page - Specyfikacje

Następna strona

Specyfikacje

HyperDeck Shuttle HD

NOWOŚĆ
HyperDeck Shuttle HD

HyperDeck Shuttle HD

Nagrywarka biurkowa jest wyposażona w duże pokrętło wyszukiwania ułatwiające wyszukiwanie i odtwarzanie klipów. Jest to doskonały odtwarzacz multimedialny dla ATEM Mini! Obsługuje pliki H.264, ProRes lub DNxHD na kartach SD/UHS-II lub dyskach USB.

2 235 zł

Kup teraz
HyperDeck Studio HD Mini

HyperDeck Studio HD Mini

Zminiaturyzowany dek nagrywa pliki H.264, ProRes lub DNxHD na karty SD/UHS-II lub zewnętrzne dyski USB w formatach SD/HD do 1080p60. Zawiera generatory kodu czasowego i sygnału referencyjnego, wejście/wyjście 3G-SDI oraz wyjście HDMI.

2 235 zł

Kup teraz
HyperDeck Studio HD Plus

HyperDeck Studio HD Plus

Zawiera funkcje modelu Mini plus lepsze sterowanie transportem, przedni panel słuchawkowy i głośnikowy, 6G-SDI oraz wyjście wypełnienia i klucza. Obsługuje wszystkie kodeki do 1080p60 i ProRes oraz DNxHD do 2160p30.

3 119 zł

Kup teraz
HyperDeck Studio HD Pro

HyperDeck Studio HD Pro

Zawiera wszystkie funkcje modelu Plus i dodatkowo 2 sloty na dyski SSD oraz 2 sloty na karty SD. Posiada również metalowe pokrętło wyszukiwania ze sprzęgłem, wyjście monitora SDI i złącza XLR kodu czasowego.

4 445 zł

Kup teraz
HyperDeck Studio 4K Pro

HyperDeck Studio 4K Pro

Ten niezwykle zaawansowany model Ultra HD nagrywa i odtwarza pliki H.264/5, ProRes i DNx we wszystkich standardach SD, HD i Ultra HD aż do 2160p60. Nagrywa w SD i HD w formacie H.264 oraz Ultra HD w H.265.

7 149 zł

Kup teraz
Blackmagic Universal Rack Shelf

Blackmagic Universal Rack Shelf

Zbuduj niestandardowe rozwiązanie o szerokości jednego racka z Blackmagic Universal Rack Shelf. Łącz i dopasowuj produkty o szerokości 1/3 i 1/2 racka: Studio Converter, ATEM, HyperDeck Studio, Web Presenter, Teranex Mini i UltraStudio.

429 zł

Kup teraz