Blackmagic Studio Cameras

Zaawansowany system operacyjny przeznaczony dla filmu i telewizji

Kamery Blackmagic Studio mają to samo zaawansowane oprogramowanie Blackmagic OS, co cyfrowa kamera filmowa URSA Broadcast G2. Szybki w użyciu interfejs użytkownika jest oparty na systemie operacyjnym zaprojektowanym specjalnie dla branży telewizyjnej. Wszystkie ważne funkcje kamery są dostępne za pomocą jednego dotknięcia na wyświetlaczu przeziernym, a menu ekranu dotykowego umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji, jak monitorowanie, dźwięk, presety, ustawienia, nagrywanie i LUTy 3D. Każda funkcja kamery działa jako osobna aplikacja, oferując większą stabilność i możliwość jednoczesnego korzystania z wielu funkcji. Co najlepsze, nowe funkcje można dodawać w przyszłości.

On Screen HUD Controls

Sterowanie HUD na ekranie

Na HUD, czyli wyświetlaczu przeziernym, znajdują się najważniejsze elementy sterujące kamerą, takie jak klatkaż, przysłona, kod czasowy, kąt migawki, balans bieli, gain i poziomy dźwięku. Ustawienia takie jak balans bieli można regulować, dotykając wskaźnika Balans B., a poziomy dźwięku można zmieniać, naciskając mierniki dźwięku. Proste! Wszystko jest interaktywne. Dotykając dowolnej pozycji możesz natychmiast zmienić jej ustawienia bez konieczności przeszukiwania złożonego menu, a nawet wyczyścić wizjer z całego tekstu umieszczonego nad obszarem obrazu, przeciągając palcem w górę lub w dół.

Status

Stan

Wskaźniki w górnej części ekranu wyświetlają różne ustawienia kamery, które można zmieniać, dotykając określonego ustawienia. To spowoduje wyświetlenie łatwej w obsłudze palety regulacji.

Timecode

Kod czasowy

Wskaźnik kodu czasowego pokazuje czas trwania nagrania, ale po wybraniu może też wyświetlać kod czasowy osadzony w nagranym pliku. Ponadto podczas nagrywania kod czasowy zmieni kolor na czerwony.

Zebra

Zebra

Zebra wyświetla ukośne linie na obszarach obrazu, które przekraczają ustawiony poziom ekspozycji. Dostępnych jest osiem presetów zebry, w tym środkowa szarość i środkowa szarość plus jeden stop.

Focus Assist

Wspomaganie ostrości

Niezwykle zaawansowana funkcja wspomagania ostrości dodaje kolorowe podświetlenie do drobnych szczegółów obrazu, dzięki czemu widać, które fragmenty obrazu są ostre. To umożliwia ręczne ustawienie ostrości w celu uzyskania kinowego wyglądu.

Frame Guides

Linie kadru

Podczas nagrywania filmów cyfrowych często używane są inne współczynniki proporcji. Nakładają się na wyświetlacz LCD i obejmują formaty 1.85:1, 2.35:1, 2.39:1 i 2.40:1 dla wersji kinowych. Można także ustawić 16:9 dla mediów społecznościowych.

Grids

Siatki

Elementy sterujące siatki dodają na ekranie znaczniki do kadrowania i pozycjonowania elementów ujęcia. Na ekranie znajduje się szereg znaczników, w tym siatka trójpodziału, horyzont, celownik i punkt.

Safe Area Guides

Linie bezpiecznego obszaru

Linie bezpiecznego obszaru pozwalają operatorom upewnić się, że ważna zawartość obrazu nie znajduje się zbyt blisko krawędzi ekranu. W przeciwnym razie może ona zostać odcięta podczas wyświetlania na telewizorach klasy konsumenckiej.

False Color

Fałszywy kolor

Fałszywy kolor nakłada różne kolory, które reprezentują wartości ekspozycji. Kolor różowy reprezentuje optymalną ekspozycję dla jaśniejszych odcieni skóry, podczas gdy kolor zielony dobrze pasuje do ciemniejszych odcieni skóry, a czerwony oznacza prześwietlenie.

Screen Brightness

Jasność ekranu

Stuknij ikonę „Jasność ekranu” i przeciągnij suwak w lewo lub w prawo, aby dostosować jasność ekranu dotykowego kamery. Regulacja nie może być w pełni zmniejszona, więc zawsze będziesz widzieć ustawienia.

Frames Per Second

Klatkaż

Regulacja liczby klatek na sekundę jest zwykle ustawiana w oparciu o format realizacji w postprodukcji. Można również tworzyć interesujące efekty prędkości, ustawiając prędkość klatkażu sensora niezależnie od szybkości kamery.

Iris

Przysłona

Przysłona kontroluje ilość światła przechodzącego przez obiektyw. Stukając ten wskaźnik można zmienić przysłonę kompatybilnych obiektywów, a nawet skonfigurować tryby autoekspozycji w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.

Shutter Speed

Migawka

Pozwala dostosować obraz do zmiennych warunków oświetleniowych lub kontrolować natężenie rozmycia ruchu. Kąt można ustawić ręcznie lub wybrać sugerowaną prędkość, stukając wskaźnik.

Gain

Gain

Gain reguluje czułość sensora obrazu na światło. Najlepszym ustawieniem przy oświetleniu studyjnym jest 0dB. Wyższe wartości doskonale sprawdzają się przy słabym oświetleniu. Stuknij wskaźnik Gain, aby uzyskać dostęp do ustawień wzmocnienia.

White Balance

Balans bieli

Balans bieli umożliwia dostosowanie kamery do różnych temperatur światła. Skorzystaj z popularnych presetów, takich jak światło słoneczne lub fluorescencyjne lub ustaw balans bieli ręcznie za pomocą białej lub szarej karty.

3D LUT Indicator

Wskaźnik LUT 3D

LUTy umożliwiają podgląd określonego „wyglądu” podczas filmowania. Podczas stosowania, ikona LUT wyświetla się w lewym górnym rogu LCD. Ikona będzie miała niebieski kolor, jeśli osadzasz LUT w nagranych klipach.

Histogram

Histogram

Histogram pomaga sprawdzić ekspozycję. Lewa strona pokazuje cienie, a prawa podświetlenia. Jeśli krawędzie histogramu gwałtownie się zatrzymają, dostosuj ekspozycję, aby upewnić się, że nie dochodzi do przycięcia.

Record Button

Przycisk nagrywania

Przycisk nagrywania służy do zatrzymania lub rozpoczęcia nagrywania. Naciśnij go raz, aby rozpocząć nagrywanie i naciśnij ponownie, aby zatrzymać. Podczas nagrywania przycisk, ikona paska nośnika i kod czasowy w górnej części LCD zmienią kolor na czerwony.

Storage Indicators

Wskaźniki pamięci

Wskaźniki pamięci pokazują pozostały czas nagrywania dla podłączonych dysków USB typu C w godzinach, minutach i sekundach. Stuknięcie wskaźnika umożliwia szybki dostęp do menu pamięci masowej w celu sformatowania dysków.

Audio Meters

Mierniki audio

Możesz monitorować poziomy nagrywania wewnętrznego mikrofonu lub zewnętrznych źródeł za pomocą mierników audio. Aby uniknąć zniekształceń, szczytowe poziomy audio powinny znajdować się w górnej części zielonego zakresu.

Double Tap Zoom

Stuknij dwukrotnie i powiększ

Stuknij dwukrotnie LCD, by powiększyć obraz. Jest to przydatne do sprawdzania ostrości. Można także przesuwać obrazem, przeciągając palcem po ekranie LCD. Aby powrócić do normalnego widoku, ponownie stuknij ekran dwa razy.

Pinch to Zoom

Złap ekran i powiększ

Po dwukrotnym stuknięciu ekranu w celu powiększenia można wykonać gest złapania, aby powiększyć obraz do x8. Aby powrócić do standardowego powiększenia, wystarczy ponownie dwukrotnie stuknąć w ekran dotykowy kamery.

Touch to Focus

Stuknij i ustaw ostrość

Umożliwia ustawienie ostrości obiektywu w dowolnym obszarze obrazu. Stuknij i przytrzymaj ekran na obszarze, który chcesz automatycznie wyostrzyć. Funkcję tę można połączyć z gestem dwukrotnego stuknięcia w celu powiększenia.

Full Screen Mode

Tryb pełnoekranowy

Podczas kadrowania ujęcia nakładki takie jak histogram lub mierniki audio mogą rozpraszać uwagę. Aby je ukryć, przesuń palcem w górę lub w dół po ekranie LCD. Gdy wyświetli się twoje ujęcie, powtórz tę czynność, by przywrócić nakładki.

Entering Metadata

Wprowadzanie metadanych

Metadane ułatwiają sortowanie i przetwarzanie materiału filmowego w postprodukcji. Blackmagic OS umożliwia dodanie dodatkowych szczegółów, takich jak typ ujęcia czy nazwa projektu. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić klaps.

Touchscreen Camera Menus

Menu ekranu dotykowego kamery

Menu ekranu dotykowego Blackmagic Studio Camera ma sześć zakładek z eleganckim i łatwym do zrozumienia interfejsem. Oferuje szybki dostęp i pełną kontrolę nad każdym ustawieniem i funkcją kamery. Wystarczy dotknąć zakładki Nagrywanie, Podgląd, Audio, Ustawienia, Presety lub LUTy, aby uzyskać dostęp do ustawień dla różnych obszarów funkcjonalności kamery. Unikalny projekt interfejsu oferuje wizualną spójność między Blackmagic Studio Camera i innymi kamerami Blackmagic, co jest ważne, gdy nie ma czasu na zapoznanie się z nową kamerą. Eliminuje to czas szkolenia, bo Blackmagic Studio Camera działa tak samo jak inne kamery, które już znasz.


Set Record Quality

Ustaw jakość nagrania

Zakładka Nagrywanie oferuje szybki w użyciu interfejs do wyboru typu oraz poziomu kompresji Blackmagic RAW używanych podczas nagrywania plików. Wystarczy wybrać poziom kompresji najbardziej odpowiedni do wykonywanej pracy. Zakładka Nagrywanie umożliwia też ustawienie zakresu dynamiki w trybie Video, Extended Video lub Film. Plik Blackmagic RAW zawsze będzie miał szeroki zakres dynamiki sensora, pozwala jednak zmienić zakres dynamiki wyjścia wideo. Dostępne są ustawienia domyślnego dysku używanego podczas nagrywania. To świetne rozwiązanie, gdy jest podłączonych kilka dysków USB. Ponadto w metadanych nagranego pliku Blackmagic RAW można nawet zapisać LUTy.

Powerful Viewfinder Overlays

Zaawansowane informacje w wizjerze

Zakładka Podgląd umożliwia sterowanie ustawieniami wyświetlanymi we wbudowanym wizjerze. Na ekranie znajduje się wiele narzędzi do kadrowania i ustawiania ostrości, takich jak zebra, wspomaganie ustawiania ostrości, linie kadru, LUTy 3D, fałszywy kolor, linie bezpiecznego obszaru i wiele innych. Można nawet ustawić wyjściową rozdzielczość SDI i HDMI, i wybrać LUTy 3D, aby uzyskać różne wyglądy. Są również ustawienia do zmiany sposobu wyświetlania wizjera. Można zmienić informacje wizjera tak, by zamiast mierników dźwięku wyświetlały kodek i rozdzielczość.

Audio Inputs and Monitoring

Wejścia audio i monitorowanie

Blackmagic Studio Camera ma niesamowity dźwięk z wieloma opcjami ustawiania i monitorowania wejść. Poziomy można szybko regulować, dotykając mierników dźwięku na wyświetlaczu przeziernym. Dla pełnej kontroli należy użyć zakładki Audio w menu ekranowym. Źródło dźwięku z wewnętrznych mikrofonów kamery można zmienić na wejście mikrofonowe 3,5 mm lub wysokiej jakości zbalansowane wejścia audio XLR. Zakładka ta umożliwia regulację poziomu głośności słuchawek i głośników, wzmocnienia mikrofonu i filtra dolnoprzepustowego. Włącz zasilanie fantomowe 48 V na złączach audio XLR, by używać mikrofonów bez własnego zasilania lub ustaw wejście jednokanałowe podczas korzystania z monofonicznych źródeł dźwięku.

Central Control for Camera Settings

Centralne sterowanie ustawieniami kamery

Zamiast skomplikowanych list menu, które utrudniają konfigurację kamery, Blackmagic Studio Camera posiada jedną zakładkę menu ekranowego dla zaawansowanych ustawień. Można tam zaktualizować ustawienia takie jak data i czas, wybór języka, kod czasowy, a nawet lokalną częstotliwość zasilania, która jest używana do obliczania sugerowanych kątów migawki. W zakładce Ustawienia z lewej strony wizjera programowane są przyciski funkcyjne, które możesz dowolnie zmienić. Opcjonalne urządzenie do regulacji zoomu pozwala też zaprogramować jego przyciski do wykonywania szerokiej gamy funkcji kamery.

Save, Load and Share User Presets

Zapisywanie, ładowanie i udostępnianie presetów

Wszyscy operatorzy lubią ustawiać kamery po swojemu. Możesz też chcieć zmienić ustawienia między różnymi programami. Blackmagic Studio Camera obsługuje zapisywanie i ładowanie presetów, przechowując do 12 niestandardowych presetów w tym samym czasie. Presety można nawet zapisać na zewnętrznym dysku USB, co pozwala je przenosić między wieloma różnymi kamerami. To umożliwia bardzo szybką konfigurację. Możesz również przynieść swoje własne presety na pamięci USB, aby można je było załadować do kamery, której będziesz używać podczas pracy. Możliwe jest nawet ładowanie presetów z innych typów kamer, takich jak Blackmagic Pocket Cinema Camera.

Customize Monitoring with 3D LUTs

Regulacja monitorowania dzięki LUTom 3D

W wysokiej klasy kamerach LUTy 3D służą do zmiany koloru wizjera, aby reżyser lub operator mógł zobaczyć określony „wygląd” podczas kręcenia. Kamery Blackmagic Studio mogą korzystać z LUTów 3D, pozwalając dostosować kolorymetrię wizjera do wykonywania wysokiej klasy kreatywnych prac. Możesz używać kamer Blackmagic Studio do regularnych zdjęć produkcyjnych, wykorzystując zaletę dużego wizjera. Ponadto LUTy 3D są bardzo przydatne podczas korzystania z „filmowych” zakresów dynamiki, które zwykle wyglądają nieco płasko. Z pamięci USB można zapisać w kamerze do 30 własnych LUTów 3D. Jest też ustawienie umożliwiające zapis aktywnego LUTu 3D w metadanych pliku z nagraniem.

Next Page - Blackmagic RAW

Następna strona

Blackmagic RAW

Specyfikacje Arrow

Blackmagic Studio Camera

NOWOŚĆ
Blackmagic Studio Camera 4K Plus G2

Blackmagic Studio Camera 4K Plus G2

Idealna minikamera studyjna posiada kinowy sensor 4K o czułości ISO do 25 600, mocowanie obiektywu MFT, 12G-SDI i HDMI, talkback 3,5 mm, LCD 7" z osłoną przeciwsłoneczną, korektor kolorów oraz zapis na dyski USB.

5 819 zł

Kup teraz
Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2

Blackmagic Studio Camera 4K Pro G2

Zaprojektowana dla profesjonalnych mikserów SDI, oferuje funkcje modelu Studio Camera Plus, a także 12G-SDI, audio XLR, jasny LCD HDR, 5-pinowy talkback XLR, łącze IP Ethernet 10G i transmisję na żywo w HD.

8 055 zł

Kup teraz
Blackmagic Studio Camera 6K Pro

Blackmagic Studio Camera 6K Pro

Ta najbardziej zaawansowana ultraprzenośna kamera studyjna posiada cechy modelu Studio Camera 4K Pro G2 plus większy sensor 6K, mocowanie obiektywu EF i zdalnie sterowane filtry ND.

10 809 zł

Kup teraz
Blackmagic Studio Converter

Blackmagic Studio Converter

Uzyskaj taki sam przepływ pracy jak w przypadku światłowodów SMPTE, ale przy użyciu tanich miedzianych kabli Ethernet 10G. Ten konwerter będzie zasilać kamerę przez kabel Ethernet i konwertować sygnał zwrotny kamery i programu do SDI.

4 315 zł

Kup teraz
Blackmagic Focus Demand

Blackmagic Focus Demand

Uzyskaj dokładną kontrolę ostrości z kamerami Blackmagic Studio. Eliminuje to potrzebę sięgania po obiektyw, ponieważ możesz sterować obiektywem bezpośrednio z uchwytów statywu, tak jak w przypadku prawdziwego obiektywu nadawczego.

1 069 zł

Kup teraz
Blackmagic Zoom Demand

Blackmagic Zoom Demand

Uzyskaj kontrolę nad zoomem obiektywów MFT z funkcją power zoom podczas korzystania z kamer Blackmagic Studio. Teraz możesz kontrolować zoom obiektywu za pomocą uchwytów statywu! Zawarte są nawet przyciski do wyzwalania funkcji kamery.

1 069 zł

Kup teraz
Blackmagic 58mm Lens Cap

Blackmagic 58mm Lens Cap

Kod zamówienia: BMUMCA/LENSCAP58
Dekielek 58 mm łatwo się nakłada, aby chronić obiektyw kamery przed zadrapaniami, kurzem, wilgocią i odciskami palców, gdy kamera nie jest w użyciu

45 zł

Kup teraz
ATEM Streaming Bridge

ATEM Streaming Bridge

Nowy konwerter wideo, który pozwala na odbiór transmisji w H.264 z Blackmagic Studio Camera Pro oraz na ponowną konwersję do wideo SDI i HDMI, dzięki czemu możesz przesłać transmisję wideo do zdalnych lokalizacji w twojej lokalnej sieci Ethernet lub globalnie za pośrednictwem internetu!

1 179 zł

Kup teraz