Blackmagic OS Blackmagic OS

Zaawansowany system operacyjny przeznaczony dla filmu i telewizji

HyperDeck Studio posiada takie samo zaawansowane oprogramowanie Blackmagic OS, jak cyfrowe kamery filmowe Blackmagic Design. To zaawansowany system operacyjny, zaprojektowany z myślą o surowych wymaganiach technicznych branży filmowej i telewizyjnej. Wszystkie ustawienia dla nagrywania, monitorowania, audio, dysków, ustawień i LUTów 3D są dostępne za dotknięciem jednego przycisku menu na panelu. Każda funkcja HyperDecka na Blackmagic OS działa jako samodzielna aplikacja. Wszystkie funkcje działają płynnie, bez uczucia spowolnienia lub opóźnienia, a stabilność jest wyjątkowa. Co najlepsze, Blackmagic OS jest aktualizowany, oferując Ci więcej funkcji w przyszłości!

Status Feedback Status Feedback

Informacje o stanie

HyperDeck Studio ma wyświetlacz LCD stanu, który pokazuje na żywo wideo i mierniki audio, a także zawiera szereg informacji o stanie. Możesz natychmiast zobaczyć format wideo z klatkażem, status nagrywania, trybów odtwarzania i jog, a także status aktywnego slotu mediów i kod czasowy.

Disk Management Disk Management

Zarządzanie dyskami

Po włożeniu dysku SSD lub karty SD, Blackmagic OS wstępnie sprawdzi zdatność nośnika do nagrywania. Slot zaświeci się wtedy na zielono. Podczas nagrywania wskaźnik będzie czerwony, a podczas odtwarzania zielony. Nagrywany aktualnie dysk jest również wyświetlany w zakładce MEDIA.

External Monitoring External Monitoring

Monitorowanie zewnętrzne

W zaawansowanych modelach, Blackmagic OS oferuje pełne wyjście monitorowania na żywo z wyświetlaniem stanu nagrywania. Pokazuje najważniejsze ustawienia HyperDecka, w tym typ kodeka, standard wideo, kod czasowy, źródło wideo, nazwę deka, status transportu, status karty i mierniki audio.

Network Services Network Services

Usługi sieciowe

HyperDeck Studio pozwala uzyskać dostęp do plików zdalnie przez sieć za pomocą protokołu transferu plików FTP. Nie trzeba wyjmować kart pamięci, aby przenieść pliki do i z HyperDecka. Jest to idealne rozwiązanie do zdalnego użytku. Niesamowita wydajność sieciowa oznacza szybkie kopiowanie plików.

Front Panel LCD Front Panel LCD

Panel LCD

1. Kod czasowy

Ekran LCD posiada duży wyświetlacz kodu czasowego. Obsługuje kod czasowy typu „drop frame” i „non-drop frame”. Jeśli na wszystkich dyskach pozostało mniej niż 3 minuty, kod czasowy będzie powoli migał na czerwono, sygnalizując bliski koniec nagrywania.

2. Stan

W lewym górnym rogu LCD znajduje się status transportu. Pokazuje, kiedy HyperDeck jest w trybie nagrywania, odtwarzania, szybkiego przewijania do przodu, do tyłu, shuttle, jog lub scroll. Po wielokrotnym naciśnięciu przycisku odtwarzanie się zapętli.

3. Standard wideo

Na górze LCD widać standard wideo. Pokazuje 525i59,94 lub 625i50 dla SD i 720p, 1080p lub 1080i z liczbą kl./s dla HD. Model 4K oferuje formaty Ultra HD. HyperDeck automatycznie przełącza się na nagrywanie wejściowego wideo, pokazując standard w użyciu.

4. Stan dysku

Wskaźnik stanu dysku w prawym górnym rogu LCD wskazuje, który dysk jest aktualnie nagrywany i który jest następny w użyciu, gdy bieżący dysk się zapełni. To zagwarantuje, że nagrywanie będzie kontynuowane po włożeniu nowego, pustego dysku.

5. Podgląd wideo

Główny obraz na LCD to podgląd wideo: miniatura o niskiej rozdzielczości wejściowego lub odtwarzanego obrazu wideo. Pozwala potwierdzić prawidłowe wejście wideo przed nagrywaniem lub ustawić klipy w kolejce odtwarzania bezpośrednio z panelu.

6. Mierniki audio

Po prawej stronie LCD znajduje się 2-kanałowy miernik audio pokazujący dźwięk wejściowy lub odtwarzany. Menu pozwala na wybór między standardami mierników audio VU lub PPM i będzie pokazywać prawidłową balistykę zgodnie ze specyfikacją miernika audio.

System Menus System Menus

Menu systemowe

Record

Nagrywanie

Menu nagrywania znajduje się w głównych ustawieniach wideo HyperDecka i zawiera wybór wejścia oraz wybór kodeka. Kodeki obejmują ProRes, DNx i H.264. Tu są też dostępne opcje uruchamiania nagrywania na podstawie stanu wejścia wideo SDI.

Monitor

Monitor

W HyperDeckach mających dedykowane wyjście monitorujące SDI, menu monitora umożliwia ustawienie funkcji, jak czysty sygnał i aktywacja LUTów 3D. Czysty sygnał usuwa wszelkie informacje z wyjścia monitora. Można również włączyć LUTy 3D.

Audio

Audio

Zakładka AUDIO zawiera ustawienia liczby kanałów audio do nagrywania oraz standard miernika VU, a ponadto poziomy głośności słuchawek i głośników, które dla wygody zostały rozdzielone. Oferuje wybór między miernikiem audio PPM a VU.

Storage

Pamięć

Opcja pamięci pozwala zobaczyć następny dysk do nagrywania. To ważne, bo niektóre HyperDecki mają 4 oddzielne sloty na nośniki oraz wiele zewnętrznych dysków USB. Można nawet przeglądać i wybierać dyski USB. Ponadto można też je formatować.

Setup

Ustawienia

Zakładka ustawień pozwala w pełni zindywidualizować HyperDecka. Można tu zmienić język, ustawić datę i czas, tryb jasny lub ciemny, zaktualizować ustawienia sieciowe, zmienić czas referencyjny, ustawienia HDR i wiele innych.

Record Menu Record Menu

Opcje nagrywania

Input Input

Wejście

W opcjach wejścia można wybrać do nagrywania źródła HDMI lub SDI. Można też nacisnąć przycisk wejścia na panelu sterowania, aby przełączać między źródłami HDMI i SDI bez wchodzenia do menu. Dodatkowo wybrane wejście jest widoczne na wyjściu monitora.

Codec Codec

Kodek

Ta opcja pozwala wybrać kodeki ProRes, DNxHD lub H.264/5. Format kodeka H.264/5 oznacza, że HyperDeck automatycznie przełączy się na H.264 dla SD/HD i H.265 dla Ultra HD. H.264/5 SDI umożliwia pełny 10-bitowy zapis 4:2:2, odpowiadający jakości SDI.

Trigger Record Trigger Record

Uruchamianie nagrywania

Umożliwia rozpoczęcie nagrywania na podstawie sygnału wejściowego wideo. HyperDeck rozpocznie nagrywanie po wykryciu sygnału SDI start/stop lub po wyświetleniu odliczania kodu czasowego.

Monitor Menu Monitor Dark Menu

Menu monitora

Clean Feed Clean Feed

Czysty sygnał

Niektóre modele HyperDeck mają dedykowane wyjście monitorujące HD, a ustawienie czystego sygnału usuwa wszelkie informacje, aby wyjście było wolne od grafik. Można użyć wyjścia monitorowania jako dodatkowego, skonwertowanego w dół wyjścia wideo.

LUTy 3D

LUTy 3D służą do korekcji kolorów na wyjściu, aby reżyser lub operator mógł zobaczyć określony „wygląd” podczas kręcenia. LUTy są też niezwykle przydatne do konwersji gamma RAW na gamma wideo. To ustawienie umożliwia włączenie lub wyłączenie LUTów 3D.

Audio Dark Menu

Menu audio

Nagrywane kanały audio

Ta opcja umożliwia wybór, które kanały audio mają być izolowane z wejścia wideo. Można wybrać 2, 4, 8 lub 16 kanałów. Wybór 2 kanałów wspomaga kompatybilność oprogramowania. Mierniki na wyjściu monitorującym odpowiadają liczbie kanałów.

Kanały monitorujące

Tu można wybrać kanały, które mają być używane podczas monitorowania dźwięku za pomocą słuchawek lub głośnika na panelu sterowania. Można wybrać dowolną parę kanałów audio SDI, ograniczoną jedynie liczbą kanałów wybranych do nagrywania.

Mierniki audio

To ustawienie umożliwia zmianę mierników audio na LCD na panelu oraz na wyjściu monitorującym. Ustawia balistykę miernika i poziomy. Dostępne opcje: VU-20 dBFS, VU-18 dBFS, PPM-20 dBFS i PPM-18 dBFS. Domyślnie jest to VU-20 dBFS określone przez SMPTE.

Poziom głośności słuchawek

W tej zakładce ustawia się głośność połączenia słuchawkowego na panelu. Można ją regulować bez podłączonych słuchawek. Głośność podłączonych słuchawek można regulować, przytrzymując przycisk głośnika i obracając pokrętło wyszukiwania.

Poziom głośności głośnika

Ta opcja służy do regulacji głośności głośnika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośnika, by słuchać. Naciśnij dwa razy, by zablokować. Można regulować głośność bez podłączonych słuchawek, przytrzymując przycisk głośnika i obracając pokrętło wyszukiwania.

Storage Dark Menu

Pamięć

Nośnik 1

Opcja nośnika 1 pozwala zobaczyć, która karta pamięci będzie używana do nagrywania. Zwykle nośnik 1 to najbardziej wysunięty na lewo slot karty SD na panelu. Jednak w modelach Hyperdeck Studio Pro, mających 4 sloty na nośniki, jest on bieżącym dyskiem.

Nośnik 2

Zwykle nośnik 2 jest po prostu prawym slotem karty SD. Jednak w Hyperdeck Studio Pro, nośnik 2 jest następnym dyskiem używanym do nagrywania. To pozwala szybko sprawdzić, która z 4 kart zostanie użyta, gdy aktualna się zapełni.

Nośnik 3

Jeśli podłączysz kilka dysków do HyperDeck Studio przez hub USB, tu możesz ustawić dysk do nagrywania. Jeśli podłączysz Blackmagic MultiDock, możesz tu wybrać dysk, który ma być użyty.

Formatowanie nośników

Pozwala wymazać i sformatować dysk multimedialny. Nie trzeba w tym celu przenosić nośnika do komputera. Można to zrobić z HyperDeck Studio! Dyski mogą być formatowane do HFS+ dla komputerów Mac lub ExFAT dla Windows i Mac.

Dysk sieciowy

Ta opcja menu pozwala nagrywać bezpośrednio do pamięci sieciowej. To idealne rozwiązanie do zapisu ISO. Po kliknięciu menu wyświetlą się do wyboru dyski sieciowe dostępne do nagrywania. Wybierz dysk i przejdź do odpowiedniego folderu nagrywania.

Setup Dark Menu

Ustawienia

Nazwa HyperDecka

Ta funkcja wyświetla indywidualne nazwy HyperDeck Studio, które umożliwiają identyfikację wielu HyperDecków! Można je ustawić w oprogramowaniu użytkowym w systemie Mac lub Windows. Przykładami nazw mogą być Dek 1, Dek 2, a nawet numery kamer.

Język

Ta funkcja pozwala ustawić język używany w menu i informacjach ekranowych na wyjściu monitorującym. Obsługiwane języki: angielski, chiński, japoński, koreański, hiszpański, francuski, rosyjski, włoski, portugalski, ukraiński, polski i turecki.

Data

Ta funkcja pozwala ustawić datę w zegarze czasu rzeczywistego HyperDeck Studio. Ważne, aby ustawić prawidłową datę, aby podczas nagrywania plików data pliku na dysku była prawidłowa.

Czas

Ta funkcja pozwala ustawić czas w zegarze czasu rzeczywistego HyperDeck Studio. Czas jest też używany przy tworzeniu plików podczas nagrywania. Ponadto zegar służy do obliczania kodu czasowego dnia w generatorze.

Wersja HyperDecka

Ta opcja pozwala sprawdzić wersję HyperDeck Studio. Oprogramowanie można aktualizować, podłączając komputer przez USB lub Ethernet. Często wydajemy zaktualizowane oprogramowanie z nowymi funkcjami. Dzięki tej funkcji będziesz na bieżąco!

Wyświetlacz

Ta opcja pozwala ustawić LCD na tryb jasny lub ciemny. Tryb jasny ma jasne tło z ciemnymi napisami, natomiast tryb ciemny ma ciemne tło z białymi napisami. Tryb ciemny jest świetny do pracy w ciemnych pokojach kontrolnych.

Numer kamery

Umożliwia wybór numeru kamery dla metadanych etykiety camera# w nagrywanych plikach. Litera umożliwia oprogramowaniu wykrywanie kamer, np. podczas używania Sync Bin w DaVinci Resolve do edycji wielokamerowej.

Protokół sieciowy

Protokół sieciowy określa sposób łączenia się HyperDecka z siecią Ethernet. Można wybrać DHCP, gdzie HyperDeck automatycznie otrzyma adres IP lub statyczny IP, pozwalający na ręczne ustawienie adresu sieciowego.

Adres IP sieci

Adres IP zostanie ustawiony automatycznie, jeśli używasz DHCP w protokole sieciowym. Gdy używasz DHCP, jest to przydzielony adres IP. W przypadku statycznego IP, w tym miejscu wprowadzisz adres ręcznie.

Maska podsieci

Ustawienie maski podsieci jest ustawieniem technicznym i umożliwia administratorowi sieci utworzenie logicznego podrozdziału sieci IP. Nie musisz zmieniać tego ustawienia, gdy używasz DHCP, lub możesz wprowadzić wartość, jeśli używasz statycznego IP.

Brama sieciowa

Brama to adres komputera lub routera sieciowego w sieci, który przekazuje dane do innych sieci, np. do internetu. Ustawienie to jest przypisywane automatycznie w przypadku DHCP lub można ustawić tę wartość ręcznie w przypadku statycznego adresu IP.

Wejście kodu czasowego

Wejście kodu czasowego jest źródłem używanym przy nagrywaniu wideo. Ustawienie wejścia wideo może używać źródeł kodu czasowego SDI i HDMI. Lub użyć zewnętrznego połączenia wejścia kodu czasowego, końcówki ostatniego nagranego klipu lub określonego presetu.

Preferencja kodu

Pozwala użyć kod typu „drop frame” lub „non-drop frame”. Po ustawieniu „drop frame”, kod czasowy LCD będzie używać średników. Kodu „drop frame” używa się do poprawnego kodowania pory dnia przy użyciu standardów 59,94 kl/s.

Preset kodu czasowego

Umożliwia ręczne wprowadzenie określonej wartości dla kodu czasowego. Można przypisać określony czas przed rozpoczęciem nagrywania. Dla większości nadawców czas ten wynosi 1 godzinę, ale może być dowolny.

Wyjście kodu czasowego

Określa sposób, w jaki HyperDeck Studio umieszcza kod czasowy na wyjściu wideo SDI. Normalnie otrzymujesz stały kod czasowy dla całego odtwarzania, jednakże można użyć innego kodu dla każdego odtwarzanego klipu.

Wyjście 3G-SDI

Ta opcja umożliwia zmianę formatu wideo SDI między poziomem A i poziomem B. Ma to zastosowanie tylko w przypadku korzystania z 3G-SDI, ponieważ ten standard wideo ma dwa różne sposoby kodowania wideo do połączenia SDI.

Sygnał referencyjny

Źródło referencyjne wybiera skąd generator kodu czasowego bierze swoją wartość. Domyślnym ustawieniem jest wejście i każde podłączone połączenie kodu automatycznie blokuje generator kodu czasowego. Zewnętrzne źródło pobiera kod czasowy z wejścia wideo.

Referencyjne linie czasowe

Referencyjna synchronizacja jest używana przez dużych nadawców, którzy muszą zsynchronizować obraz z wyjścia SDI, aby dopasować go do innych źródeł wideo w dużych studiach. To ustawienie przesunie czas o całe linie.

Referencyjne piksele czasowe

Podobnie jak ustawienie czasu referencyjnego dla linii, to ustawienie również przesunie wyjście wideo względem wejścia referencyjnego o pojedyncze piksele. Ta regulacja pikseli służy do uzyskania absolutnie idealnego czasu referencyjnego wyjścia SDI.

Rozszerzenie pliku znacznika czasu

Umożliwia on włączenie dodatkowego znacznika czasu, dodawanego na końcu nazwy nagrywanego pliku. To ustawienie jest domyślnie wyłączone. Aby dodać datę i godzinę do nazwy pliku, wystarczy włączyć to ustawienie.

Odtwarzanie HDR

To ustawienie umożliwia automatyczne wykrywanie i wysyłanie informacji HDR na wyjście SDI z etykiet odtwarzanych plików. W przypadku problemów z etykietami plików, w tym miejscu można nadpisać ustawienia HDR.

Nagrywanie HDR

Jeśli flagi HDR w obrazie wejściowym są nieprawidłowe, możesz je nadpisać podczas nagrywania. Zwykle flagi HDR wejścia wideo są używane w ustawieniach automatycznych, ale dla nagrywanego pliku można je również nadpisać ręcznie.

Remote Light UI Screen Remote Dark UI Screen

Zdalne sterowanie

Ta opcja włącza i wyłącza zdalne sterowanie. Wyłączona funkcja blokuje sterowanie dekiem przez Ethernet i RS-422. Zaawansowane modele mają też na panelu przycisk do tego ustawienia. Stan deka można odczytać nawet wtedy, gdy funkcja ta jest wyłączona.

Przywracanie ustawień

Przycisk przywracania ustawień fabrycznych służy do przywracania wszystkich ustawień HyperDeck Studio do ich domyślnych wartości. To świetne rozwiązanie dla zmiany ustawień i chęci przywrócenia wszystkich funkcji do znanego stanu przed kolejnym zadaniem

Next Page - Multicam

Następna strona

Multicam

Multicam Arrow

DaVinci Resolve Replay Arrow

Specyfikacje Arrow

HyperDeck Studio

HyperDeck Studio HD Mini

HyperDeck Studio HD Mini

Zminiaturyzowany dek nagrywa pliki H.264, ProRes lub DNxHD na karty SD/UHS-II lub zewnętrzne dyski USB w formatach SD/HD do 1080p60. Zawiera generatory kodu czasowego i sygnału referencyjnego, wejście/wyjście 3G-SDI oraz wyjście HDMI.

2 235 zł

Kup teraz
HyperDeck Studio HD Plus

HyperDeck Studio HD Plus

Zawiera funkcje modelu Mini plus lepsze sterowanie transportem, przedni panel słuchawkowy i głośnikowy, 6G-SDI oraz wyjście wypełnienia i klucza. Obsługuje wszystkie kodeki do 1080p60 i ProRes oraz DNxHD do 2160p30.

3 119 zł

Kup teraz
HyperDeck Studio HD Pro

HyperDeck Studio HD Pro

Zawiera wszystkie funkcje modelu Plus i dodatkowo 2 sloty na dyski SSD oraz 2 sloty na karty SD. Posiada również metalowe pokrętło wyszukiwania ze sprzęgłem, wyjście monitora SDI i złącza XLR kodu czasowego.

4 445 zł

Kup teraz
HyperDeck Studio 4K Pro

HyperDeck Studio 4K Pro

Ten niezwykle zaawansowany model Ultra HD nagrywa i odtwarza pliki H.264/5, ProRes i DNx we wszystkich standardach SD, HD i Ultra HD aż do 2160p60. Nagrywa w SD i HD w formacie H.264 oraz Ultra HD w H.265.

7 149 zł

Kup teraz
Blackmagic Universal Rack Shelf

Blackmagic Universal Rack Shelf

Zbuduj niestandardowe rozwiązanie o szerokości jednego racka z Blackmagic Universal Rack Shelf. Łącz i dopasowuj produkty o szerokości 1/3 i 1/2 racka: Studio Converter, ATEM, HyperDeck Studio, Web Presenter, Teranex Mini i UltraStudio.

429 zł

Kup teraz
NOWOŚĆ
DaVinci Resolve Replay Editor

DaVinci Resolve Replay Editor

Panel urządzenia zaprojektowano specjalnie do montażu multicam na potrzeby wiadomości i powtórek sportowych na żywo. Przyciski umożliwiają niezwykle szybki wybór kamery i montaż. Łączy się przez Bluetooth lub USB typu C.

2 165 zł

Kup teraz